.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
Menu główne
O nas
CMS naszej witryny

Uchwały Rady Rodziców

Uchwała nr 4/2014

Uchwała nr 4

Rady Rodziców  Przedszkola nr 201

Przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie

Z dnia 9 września 2014 roku

 

 

 

Wyrażająca zgodę na zakup stroju Misia Ursynka dla Przedszkola nr 201 w Warszawie.

 

W dniu 9 września 2014 roku, Rada Rodziców Przedszkola nr 201 w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 4,

Podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na zakup dla przedszkola stroju ” Misia Ursynka”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 września 2014 roku.

Uchwała nr 3/2014

Uchwała nr 3

Rady Rodziców Przedszkola nr 201

Przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie

Z dnia 9 września 2014 roku

 

W sprawie wyboru osób, spośród członków Rady Rodziców, upoważnionych do akceptowania wydatków związanych realizacją preliminarza Rady.

 

Członkowie Rady Rodziców z przedszkola nr 201 przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie, działając zgodnie z regulaminem Rady, wybrali  następujących przedstawicieli :

 

Pani Anna Habrowicz (Smerfy)

Pan Kamil Sałaciński ( Krasnale)

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu wzięło udział 14 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 września 2014 roku.

 

Przewodnicząca Rady : Anna Habrowicz

Sekretarz Rady : Małgorzata Karasek

Uchwała nr 2/2014

Uchwała nr 2

Rady Rodziców Przedszkola nr 201

Przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie

Z dnia 9 września 2014 roku

 

W sprawie wyboru osób reprezentujących Radę Rodziców w banku i mających pełnomocnictwo do dysponowania zgromadzonymi przez Radę środkami pieniężnymi.

 

Członkowie Rady Rodziców z przedszkola nr 201 przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie, działając zgodnie z regulaminem Rady, wybrali przedstawicieli w następującym składzie:

Pani Anna Habrowicz (Smerfy)

Pan Kamil Sałaciński(Krasnale)

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu wzięło udział 14 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 września 2014 roku.

 

Przewodnicząca Rady : Anna Habrowicz

Sekretarz Rady: Małgorzata Karasek

Uchwała nr 1/2014

UCHWAŁA NR 1

Rady Rodziców Przedszkola nr 201

 Przy ul. Wilczy Dół 4  w Warszawie z dnia 9 września 2014 roku

w sprawie wyboru prezydium Rady Rodziców i przyjęciu

w poczet członków Rady Rodziców nowych osób.

 

Przedstawiciele rodziców dzieci z przedszkola nr 201 przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie, działając zgodnie z regulaminem Rady Rodziców, wybrali prezydium Rady Rodziców w następującym składzie:

Przewodnicząca – Pani Anna Habrowicz (Smerfy)

Wiceprzewodniczący – Pani Magda Szymańska (Biedronki)

Sekretarz – Pani Małgorzata Karasek

Skarbnik – Pan Kamil Sałaciński (Krasnale)

Komisja rewizyjna – Pani Gabriela Wereśniak (Smerfy) i Pani Agnieszka Zielińka

W Banku Radę Rodziców reprezentują – Pani Anna Habrowicz (Smerfy),

Pan Kamil Sałaciński (Krasnale).

Prezydium Rady Rodziców, Komisja Rewizyjna oraz przedstawiciele do reprezentowania Rady w Banku zostali wybrani jednogłośnie. W głosowaniu wzięło udział 14 osób.

Z poszczególnych grup Radę Rodziców reprezentują następujące osoby:

Krasnale – Pan Kamil Sałaciński,

Biedronki – Pani Magda Szymańska, Pani Anna Kuziemska

Puchatki –  Pani Magda Żandarowska, Pani Agnieszka Zielińska

Muminki – Pani Natalia Miniailo

Gumisie – Pani Iwona Mroczek-Wardzińska, Pan Michał Pietrzak

Smerfy – Pani Anna Habrowicz, Pani Gabriela Wereśniak, Pani Małgorzata Karasek

Plastelinki – Pani Anna Włodarczyk, Pan Adam Korzętkowki

Ekoludki – Pani Małgorzata Lewandowska, Pani Magda Szymańska

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 września 2014 roku.

 

Przewodnicząca Rady : Anna Habrowicz

Sekretarz Rady : Małgorzata Karasek

Uchwała nr 4/2014

UCHWAŁA NR 4

Rady Rodziców Przedszkola nr 201 przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu  planu finansowego przedszkola na 2014 rok.

Przedstawiciele rodziców dzieci z Przedszkola  nr 201przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali przedstawiony przez Dyrekcję Projekt planu finansowego wydatków budżetowych przedszkola na rok 2014.

 

W głosowaniu wzięło udział 11 członków rady. Lista obecności w załączeniu.

 

Przewodnicząca Rady:

Olga Skwarczyńska

 

Sekretarz Rady:

Magdalena Bogusz

Uchwała nr3/2014

UCHWAŁA NR 3

Rady Rodziców Przedszkola nr 201

przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w preliminarzu na rok 2013/2014

 

Przedstawiciele rodziców dzieci z  przedszkola 201, działając zgodnie z regulaminem Rady Rodziców, zdecydowali o włączeniu do preliminarza wydatków na rok 2013/14, pozycji związanej z  zakupem narzędzi niezbędnych do stworzenia rzeźby Misia Ursynka.

 

Propozycja zmian została przyjęta jednogłośnie .W głosowaniu wzięło udział 11 członków rady. Lista obecności w załączeniu.

 

 

Przewodnicząca Rady:

Olga Skwarczyńska 

 

Sekretarz Rady: 

Magdalena Bogusz

 

 

Uchwała nr 2/2013

UCHWAŁA NR 2

Rady Rodziców Przedszkola nr 201 przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie

z dnia 16 października 2013 roku

w sprawie przyjęcia w poczet członków Rady Rodziców nowych osób.

 

 

Przedstawiciele rodziców dzieci z przedszkola nr 201 przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie, działając zgodnie z regulaminem Rady Rodziców, przyjęli w poczet członków Rady Rodziców następujące osoby:

 

Plastelinki – Pani Ewa Bielińska

Misie  - Pani Małgorzata Lewandowska.

 

W głosowaniu wzięło udział 8 osób. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem 16 października 2013 roku.

 

 

Przewodnicząca Rady:

Olga Skwarczyńska

 

Sekretarz Rady:

Magdalena Bogusz

Uchwała nr 1/2013

UCHWAŁA NR 1

Rady Rodziców Przedszkola nr 201

przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie

z dnia 11 września 2013 roku

w sprawie wyboru prezydium Rady Rodziców i przyjęciu

w poczet członków Rady Rodziców nowych osób.

 

Przedstawiciele rodziców dzieci z przedszkola nr 201 przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie, działając zgodnie z regulaminem Rady Rodziców, wybrali prezydium Rady Rodziców w następującym składzie:

Przewodnicząca – Pani Olga Skwarczyńska (Smerfy).

Wiceprzewodniczący – Pani Magda Żandarowska (Biedronki).

Sekretarz : Magdalena Bogusz (Krasnale).

Skarbnik – Pani Zuzanna Smolarek-Wójcik (Gumisie).

Komisja rewizyjna – Pani Anna Habrowicz (Muminki),

Pani Gabriela Wereśniak (Muminki).

 

W banku Radę Rodziców reprezentują- Pani Olga Skwarczyńska (Smerfy),

Pani Zuzanna Smolarek-Wójcik (Gumisie).

 

Prezydium Rady Rodziców, Komisja Rewizyjna oraz przedstawiciele do reprezentowania Rady w banku zostali wybrani jednogłośnie. W głosowaniu wzięło udział 14 osób.

 

Z poszczególnych grup Radę Rodziców reprezentują następujące osoby :

 

Krasnale – Pani Natalia Miniailo, Pani Anna Janowiak, Pani Magdalena Bogusz

Biedronki – Pani Renata Wójtowicz, Pani Magda Zandarowska

Muminki – Pani Anna Habrowicz, Pani Gabriela Wereśniak, Pan Tomasz Jarnicki

Puchatki – Pani Agnieszka Stachnio

Smerfy – Pani Katarzyna Streiborn, Pani Anna Kuziemska, Pani Olga Skwarczyńska

Gumisie – Pani Agnieszka Wąsowska, Pani Zuzanna Wójcik

Misie – Pani Anna Włodarczyk

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 września 2013 roku.

 

Przewodnicząca Rady: Olga Skwarczyńska

Sekretarz Rady: Magdalena Bogusz

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )