.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Strona główna

 


 

 

 

   Witamy !!! 

 

Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu –

o tym jak żyć, co robić,

jak postępować, współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć

i wyobrażać sobie lepszy świat”
 

 Robert Fulghum

 

STRAJK

STRAJK!!!!!

 

Szanowni Państwo – Rodzice!!!!!

8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

OGÓLNOPOLSKI STRAJK PRACOWNIKÓW OŚWIATY

 

Informuję, że w wyniku referendum strajkowego oraz braku pozytywnych ustaleń pomiędzy centralami związkowymi a stroną rządową (info z dn. 3. 04. 2019 z godz. 16.15) pracownicy naszego przedszkola w 95% deklarują przystąpienie do strajku.

Ponieważ istnieje możliwość, że ponad 95% nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych będzie strajkować, nie mogę zagwarantować opieki Państwa dzieciom. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie we własnym zakresie opieki nad Waszymi dziećmi w okresie strajku.

 

                                                              

Dyrektor przedszkola

 

 

  w załączeniu:

 

1)    list Prezydenta m.st. Warszawy pana Rafała Trzaskowskiego skierowany do rodziców,

http://przedszkole201.nogard.pl/upload/36/pliki/List_Prezydenta_m.st._Warszawy_do_rodzicow(1).pdf

 

2)    Druki ZUS i instrukcję dla rodziców chcących skorzystać z zasiłku opiekuńczego przysługującego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidywanym zamknięciem placówki oświatowej.

 

Linki do czystych druków poniżej:

Oświadczenie dla pracodawcy

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

 

Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

 

 

 

Informacje dla rodziców w związku z planowanym strajkiem

Informacje dla rodziców w związku z planowanym strajkiem

Biuro Edukacji m. st. Warszawy przygotowało dla Rodziców informacje:

 

http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem

Informacje dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych

Początek roku zbliża się wielkimi krokami!!!!

Pragniemy przypomnieć informacje z naszych zebrań i spotkań adaptacyjnych.

Zapraszamy również do zakładki "Adaptacja trzylatków".

Czekamy na Was z niecierpliwością!!!!

 

 

opis dokumentutypdata

Materiały z zebrania

pdf22-08-2018[ Pobierz ]
1 245 kB
Wakacje z Misiem Ursynkiem

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych.

 

Szanowni Państwo!

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych.
Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W PRZEDSZKOLU NR 201 MISIA URSYNKA W WARSZAWIE

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 201 Misia Ursynka w Warszawie przy  jest: Dyrektor – Anna Zabielska.

 

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 201 Misia Ursynka w Warszawie  zostanie wyznaczony do 31 lipca 2018 r.

 

3) Administrator danych osobowych - Dyrektor – Anna Zabielska - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.

 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych. 

5) Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki.  Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.

 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 201 Misia Ursynka w Warszawie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Szczegółowe informacje - górne menu w zakładce "RODO".

Piosenka o Misiu Ursynku

To jest piosenka naszego przedszkola, napisana specjalnie dla nas!!!

 

Słowa - Gabriela Wereśniak

Muzyka - Piotr "Dziki" Chancewicz

 

Wykonanie - Gumisie i Smerfy

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MISIA URSYNKA NR 201 ZAPRASZA!!!!

 

Przedszkole Nr 201 w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 4 powstało w 2002 roku i jest jednym z najnowocześniejszych na warszawskim Ursynowie. Od chwili powstania przedszkolem kieruje dyrektor Anna Zabielska. Usytuowane jest w kompleksie razem ze szkołą podstawową i centrum sportowym. Kolorowy, niestandardowy budynek, otoczony dużym, bezpiecznym i funkcjonalnym placem zabaw i bajkowym ogrodem, w którym mieszkają Krasnale, Biedronki, Puchatki, Muminki, Smerfy Gumisie Misie i Plastelinki ( dwie ostatnie grupy w oddziałach przy ul. Polnej Róży 1) zaprasza dzieci gwarantując profesjonalną usługę edukacyjną , opiekę i mnóstwo wspaniałej zabawy. Sale przedszkolne są kolorowe, jasne, estetycznie urządzone, wyposażone w zabawki stymulujące rozwój dziecka i odpowiednie pomoce dydaktyczne. Gabinet logopedy wyposażony jest w multimedialne oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej oraz sprzęt i pomoce do stymulacji rozwoju mowy.

 

 Obecnie do przedszkola uczęszcza 205 dzieci w wieku 3-5 lat. Kadra przedszkola to zespół profesjonalistów, podnoszących swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnego typu kursach i szkoleniach, ale przede wszystkim  pełnych zaangażowania, ciepła i troski o prawidłowy rozwój dzieci, bezpieczeństwo, dobre przygotowanie do przekroczenia progu szkolnego. Szczególny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności społecznych dzieci, samodzielność, umiejętność  panowania i radzenia sobie z własnymi emocjami. Przedszkole jest przedszkolem ogólnodostępnym, przyjmuje również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapewniając im fachowa opiekę i wsparcie specjalistów. – logopedy, oligofrenopedagoga i współpracującego na co dzień psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Niepedagogiczni pracownicy przedszkola oferują dzieciom troskę, uśmiech i wiele serca.

 

Przedszkole dużą uwagę przywiązuje do jakości żywienia. Blok żywieniowy obsługuje przedszkole i dwa budynki szkoły. Odpowiednio zbilansowane posiłki, prawidłowa kaloryczność, urozmaicenie i wymogi zdrowego żywienia są podstawą w tworzeniu jadłospisów . Wysoka jakość żywienia została potwierdzona badaniem przez Katedrę Żywienia Człowieka SGGW.

 

Przedszkole jest przedszkolem przyjaznym dla rodziców, otwartym na ich obecność i wszelkie oczekiwania oraz inicjatywy. Wspierani są w procesie adaptacji dziecka 3-letniego do funkcjonowania w przedszkolu (program adaptacji wstępnej – własny), oraz w okresie przygotowania dzieci do przekroczenia progu szkolnego. Każda impreza przedszkolna organizowana jest z aktywnym udziałem rodziców, (pasowanie na przedszkolaka, koncert jesienny, koncert wigilijny, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, festyn rodzinny, pochód radości na Dzień dziecka, Zakończenie Przedszkola). W balu karnawałowym uczestniczą całe rodziny, młodsze, starsze rodzeństwo, absolwenci. Co miesiąc rodzice mają możliwość uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami. Działa prężnie Rada Rodziców wspomagając działania statutowe. Dwa lata temu powstało stowarzyszenie pożytku publicznego przy naszym przedszkolu – „Rodzice – Przedszkolakom”.

 

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Nawiązano stałą współpracę w ramach realizacji programów profilaktycznych z Centrum Zdrowia Dziecka, SGGW – Katedra Żywienia Człowieka, policją, Strażą Miejską,i inn. Realizowany jest projekt unijny z Akademią Pedagogiki Specjalnej „Dobre praktyki, - dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”, w ramach którego studenci odbywają praktyki. Przedszkole inicjuje wiele działań, jest otwarte na wszelkie inicjatywy oraz koordynuje szereg inicjatyw lokalnych w zakresie wspierania edukacji przedszkolnej dzieci. (akcje charytatywne: WOŚP, Zamiast grosika daj batonika, Góra grosza, Szlachetna paczka, Podwieczorek dla Itaki, Słowa ranią, Pomóżmy pomagać- zbiórka karmy zwierząt). Przedszkole jest ważnym ośrodkiem promującym wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym i szerszym – (publikacje, stała współpraca dyrektora z wyd. Raabe, współorganizacja konferencji z WCIES, OSKKO, ORE). Przedszkole zorganizowało wizytę studyjną trzech przedszkoli z Islandii w placówkach Ursynowa. Gościło uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Przedszkola. Przedszkole przygotowało oprawę artystyczną na galę finałową konkursu „Mam 6 lat” MEN.

 

Podkreślając znaczenie zarówno edukacji przedszkolnej jak i ogromnej wartości osadzenia w konkretnym, bliskim dziecku środowisku przedszkole w dniu 7 listopada 2014 r otrzymało nazwę ”Przedszkole Misia Ursynka” Nr 201 w Warszawie.

 

        Zapraszamy!

      Anna Zabielska

- dyrektor przedszkola

 

 

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa.

Ewaluacja zewnęrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

 

1. Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci.

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Dzieci są aktywne.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badan zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.

 

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

 

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

 Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

 Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

 Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

 Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 25-11-2013 - 04-12-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli:

  • Marzena Kołaczyńska,
  • Bronisław Boryca,
  • Sławomir Kuligowski.

Badaniem (ankieta i wywiad grupowy) nie objęto dzieci, natomiast w badaniach udział. wzięło: 64 rodziców (ankieta) i 7w wywiadzie grupowym oraz 18 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola.

opis dokumentutypdata

Raport z ewaluacji zewnętrznej

pdf08-05-2014[ Pobierz ]
408 kB
Wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016

Drodzy Rodzice,

Przedstawiamy wyniki badań, które prowadziłyśmy w ramach ewaluacji wewnętrznej w poprzednim roku szkolnym "Zmiany w zakresie żywienia w przedszkolu"

Dziękujemy Wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w naszych badaniach,

opis dokumentutypdata

"Zmiany w zakresie żywienia w przedszkolu"

pptx21-09-2016[ Pobierz ]
2 717 kB
WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU 2012/2013

Drodzy Rodzice,

Przedstawiamy wyniki badań, które prowadziłyśmy w ramach ewaluacji wewnętrznej w poprzednim roku szkolnym.

Dziękujemy Wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w badaniach, szczególnie Rodzicom absolwentów!!!

Cieszymy się, gdyż z Waszych informacji wynika, że dobrze oceniacie nasze przedszkole, a dzieci czują się u nas bezpieczne i dobrze się bawią, poznają ciekawy i tajemniczy świat przyrody i ekologii, jednocześnie uzyskując dobre przygotowanie do startu w szkole.

 

Dziękujemy za Wasze zaufanie!!!

opis dokumentutypdata

Poczucie bezpieczeństwa u dzieci na terenie przedszkola

pptx18-11-2013[ Pobierz ]
6 284 kB

Dzieci sześcioletnie  w szkole wobec zmiany obniżenia wieku

 rozpoczęcia edukacji szkolnej

 

pptx18-11-2013[ Pobierz ]
383 kB

Skuteczność kształtowania właściwych postaw społecznych

 w wyniku realizowanego  w przedszkolu  programu działań edukacyjnych
 pt. "Podróż do krainy przyrody"

ppt18-11-2013[ Pobierz ]
1 508 kB
WYNIKI BADANIA JAKOSCI PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA

Przedstawiamy opracowane wyniki badań  ankietowych prowadzonych wiosną w naszym przedszkolu.

Cieszymy się ogromnie, gdyż wynika z nich, że jesteście Państwo zadowoleni z naszej pracy, wysoko oceniacie nasze umiejetnosci

a przedszkole traktujecie jako miejsce przyjazne dzieciom i Rodzicom.

 

Dziękujemy za Wasze zaufanie!!!

 

 

opis dokumentutypdata

Zadowolenie rodziców z działalności przedszkola
 
EWALUACJA  WEWNĘTRZNA
2011/2012

pptx21-09-2012[ Pobierz ]
180 kB
JESTEŚMY NA FACEBOOKU

BIP

PRZEDSZKOLE W RUCHU

1% DLA PRZEDSZKOLA
Rada Rodziców Przedszkola nr 201 podpisała porozumienie z Fundacją –
Fundacja Dzieciom „Sedeka”, na mocy którego w obrębie tej fundacji

utworzyliśmy i stanowimy Grupę Zadań Organizacji Pożytku Publicznego.

Dzięki temu istnieje obecnie możliwość wpłacania darowizn

oraz przekazywania 1% podatku na rzecz naszego przedszkola.

KRS Fundacji: 0000338389

ponadto w informacjach uzupełniających należy dopisać:

 Rodzice Przedszkolakom - Grupa Zadań OPP numer 10035

w Warszawie

coś fajnego
banner_kula
Kalendarium

Przydatne linki

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Biuro Edukacji m. st. Warszawy

 

Dzielnica Ursynów

 

 

Pozwól mi dorosnąć

 

Od jakiegoś czasu obserwując dzieci zauważamy, że są one coraz mniej samodzielne.
Pierwszaki nie umieją zjeść widelcem i nożem, ubrać się w szatni, zasznurować butów,

wyciąć nożyczkami najprostszego kształtu, a nawet umyć rąk.

Często widzimy, że gdy w pobliżu jest dorosły, wykonuje te „skomplikowane” czynności za dziecko.
Czy Państwa nie przeraża, że wyręczamy je we wszystkim?
Z tych obserwacji rodzi się akcja "Pozwól mi dorosnąć".

Akcja, której cel określony jest w haśle, ale idea da się wyrazić słowami Janusza Korczaka,

jakby zapomnianymi dzisiaj "Nie rób ze mnie większego dziecka niż jestem."

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )