.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Sowy to grupa 6- latków

 

Sowy to, rozbrykane i pełne fantazji sześciolatki, które są bardzo aktywne!!!

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 

Styczeń

 

Temat: „WITAMY NOWY ROK” ; „ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA”

 

 

 

FIZYCZNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA

 

Ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Systematyczne stosowanie zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami. Udział w zabawach ruchowych, rytmicznych - wykonywanie różnych form ruchu.

 

 

 

EMOCJONALNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA

 

Przeżywanie emocji umożliwiających adaptację w nowym otoczeniu i podczas nowych sytuacji. Szukanie wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie, wdrażanie własnych strategii postępowania.

 

 

 

SPOŁECZNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA

 

Rozpoznawanie wartości szacunku w stosunku do osób starszych. Uświadamianie związków w rodzinie. Rozumienie pojęcia drzewo genealogiczne. Porządkowanie chronologicznie członków rodziny.

 

 

 

POZNAWCZY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA

 

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się podczas wycieczek. Poznanie  zjawiska różnic czasowych (dwie półkule Ziemi). Poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu. Utrwalenie informacji o cykliczności pór roku. Doskonalenie wiedzy na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu. Rozumienie przysłów. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych – zima w lesie. Rozbudzanie zainteresowania czasami, kiedy dziadkowie byli dziećmi. Podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w najbliższym otoczeniu.

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE GOTOWOŚCI DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

 

Doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową. Analiza i syntez wzrokowa wyrazów. Słuchanie ze zrozumieniem czytanego tekstu. Analiza i synteza słuchowa. Doskonalenie sprawności grafomotorycznych.

 

 POJĘCIA MATEMATYCZNE

 

Orientacja w schemacie własnego ciała. Kierunki na kartce papieru. Klasyfikowanie. Rozwijanie pamięci poprzez omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych. Posługiwanie się przyimkami:  przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze. Stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie. Odczytywanie pełnych godzin na zegarze. Wyróżnianie figury z tła. Odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych.

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )