.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Sowy to grupa 6- latków

 

Sowy to, rozbrykane i pełne fantazji sześciolatki, które są bardzo aktywne!!!

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

MARZEC

 

 

 

I.W MARCU JAK W GARNCU

 

Dostrzeganie oznak charakterystycznych dla wczesnej wiosny.

Utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie - odwoływanie się do własnych doświadczeń. Doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb oraz określanie objętości płynów. Wprowadzenie liczby i cyfry 9. Rozwijanie zainteresowań badawczych. Wprowadzenie litery W, w na przykładzie wyrazu wazon.Rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej. Wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie. Rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach. Tworzenie kalendarza pogody, Rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy. Pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie.

 

 

II.     PORZĄDKI W OGRODZIE

 

Wprowadzenie litery C, c. Doskonalenie umiejętności słuchania tekstu

 i wypowiadania się na temat jego treści. Poznanie liczby 10. Kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin. Rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech. Rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie.

 

III.          WITAJ WIOSNO (2 tygodnie)

 

Utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji. Wprowadzenie litery G, g oraz Ł, ł. Rozwijanie kompetencji matematycznych przez stosowanie liczebników głównych i porządkowych; Rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr. Promowanie zasad zdrowego trybu życia. Utrwalanie kształtu poznanych liter. Doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem; kształtowanie wrażliwości estetycznej. Rozwijanie pamięci wzrokowej. Zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach Polski. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )