.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Sowy to grupa 5- latków

 

Sowy to, rozbrykane i pełne fantazji pieciolatki, które są bardzo aktywne!!!

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 

Grudzień

 

 

1. „Jak wyglądał świat przed milionami lat” 

- wzbogacenie wiedzy na temat czasów prehistorycznych, w których żyły dinozaury

- poznanie pracy archeologa

- zaciekawienie się  światem techniki i jej rozwojem, poznanie etapów powstawania węgla i soli

- przygotowanie prezentów dla świętego Mikołaja z okazji jego imienin

- przypominanie o polskich tradycjach oraz opowieściach i zwyczajach z różnych stron świata

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów, obrazków, według podanego kryterium / podanej cechy

2. „Zimowe krajobrazy” 

- obserwowanie zmian zachodzących w krajobrazie i szacie roślinnej wczesną zimą

- badanie właściwości fizycznych wody, śniegu i lodu

- stwarzanie okazji do formułowania hipotez, podsumowań i wyciągania wniosków z własnych obserwacji i doświadczeń

- poznanie określeń: szadź, szron, mróz

- rozwijanie sprawności manualnych poprzez uczestnictwo w zabawach sensorycznych i innych manipulacyjnych oraz wzbogacenie działalności plastycznej o nowe pomysły rozwijające inwencję twórczą

- utrwalanie posługiwania się pojęciami: pod, nad, obok, przed, za, na, pomiędzy

3. „W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę”

- prowadzenie rozmów w przedświątecznym nastroju  o zwyczajach i tradycjach Świąt Bożego Narodzenia

- ubieranie choinki i dekorowanie sali

- szukanie sposobów na pomoc naszym rodzicom w przedświątecznych przygotowaniach

- wykonanie świątecznych ozdób i śpiewanie ulubionych kolęd i pastorałek

- uczenie się kodowania i przekazywania informacji w formie uproszczonych rysunków (oznaczeń, symboli)

4. „Nowy Rok tuż, tuż”

- utrwalanie określeń czasu (rok, pory roku, miesiąc, tydzień, dzień)

- dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku

- zastanawianie się nad byłymi zdarzeniami i upływającym czasem, robienie postanowień na przyszły rok

- zapoznanie z podstawową budową zegara i pracą zegarmistrza

- udoskonalenie poprawnej wymowy pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym

- rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )