.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Sowy to grupa 6- latków

 

Sowy to, rozbrykane i pełne fantazji sześciolatki, które są bardzo aktywne!!!

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 

Listopad

 

 

POLSKA MOJA OJCZYZNA

 

 

 

Kształtowanie poczucia tożsamości  narodowej. Słuchanie legend i opowieści związanych z historią Polski – omawianie ich treści. Rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy). Rozumienie znaczenia  Narodowego Święta Niepodległości. Rozwijanie zainteresowania przyrodą Polski. Zaznaczanie morza i gór na konturowej mapie Polski - ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.  Słuchanie i śpiewanie dawnych oraz współczesnych piosenek
o Polsce. Utrwalenie informacji o Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej. Poznanie hymnu i flagi wspólnotowej.

 

 

 

Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie nazw kierunków na kartce papieru. Odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie. Rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli. Zapisywanie treści opowiadania, wiersza lub piosenki w dostępny sposób – kodowanie.

 

 

 

Rozwijanie kompetencji językowych: kształcenie słuchu fonematycznego poprzez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia; określanie głoski w nagłosie
i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej; wypowiadanie się zdaniami złożonymi.

 

Rozwijanie umiejętności posługiwania się w naturalnych sytuacjach przedszkolnych prostymi zwrotami w języku angielskim.

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań muzyką okolicznościową – właściwą na urodziny, do tańca, relaksu, na uroczystości itp.; rozwijanie wrażliwości estetycznej, muzycznej; wizualizacje muzyczno – ruchowe; doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej.

 

 

 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne samopoczucie i zdrowie: kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej; odporności emocjonalnej; identyfikowanie i podawanie nazw stanów emocjonalnych; omawianie strategii radzenia sobie z nimi.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )