.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Sowy to grupa 6- latków

 

Sowy to, rozbrykane i pełne fantazji sześciolatki, które są bardzo aktywne!!!

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

PAŹDZIERNIK

 

I. Idzie jesień przez ogród i sad

 • poznawanie litery O, o
 • wprowadzenie pojęć: spółgłoska, samogłoska
 • rozpoznawanie warzyw za pomocą zmysłów
 • ukazanie bogactwa kształtów i kolorów jesiennych warzyw
 • poznawanie sposobów przygotowania warzyw na zimę
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozpoznawanie i nazywanie zapisu cyfrowego liczby:1
 • usprawnianie zręczności rąk i koordynacji ruchów

 

II. Zwierzęta jesienią

 • poznawanie litery A, a
 • ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej
 • rozpoznawanie i nazywanie zapisu cyfrowego: 2
 • poznawanie sposobów przygotowania się do zimy przez wybrane gatunki zwierząt
 • utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • rozwijanie pamięci słuchowej
 • doskonalenie umiejętności wokalnych

 

III. Co z czego otrzymujemy

 • poznawanie litery M, m
 • poznawanie właściwości fizycznych gliny i piasku
 • poznawanie sposobu otrzymywania sera
 • poznawanie pochodzenia wełny
 • poznawanie sposobu otrzymywania papieru
 • wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania
 • rozwijanie sprawności manualnych

 

IV. Idzie jesień z deszczem

 • poznawanie litery E, e
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej
 • rozwijanie naturalnej, swobodnej ekspresji dziecka: ruchowej, plastycznej, słownej
  i muzycznej
 • poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie
 • rozwijanie sprawności fizycznej

 

V. Idzie jesień przez park i las

 • utrwalanie wprowadzonych liter
 • rozpoznawanie i nazywanie zapisu cyfrowego: 3
 • utrwalanie znajomości cech charakterystycznych dla jesieni
 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym: parkiem i lasem
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących
 • utrwalanie wiadomości o drzewach, ich liściach i owocach
 • uwrażliwienie na odgłosy przyrody
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na kreślony temat
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )