.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Sowy to grupa 6- latków

 

Sowy to, rozbrykane i pełne fantazji sześciolatki, które są bardzo aktywne!!!

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 

LUTY

 

 

 

I. Muzyka wokół nas

 • poznanie wybranych instrumentów: fortepianu, gitary, skrzypiec,fletu, trąbki
 • rozwijanie zdolności uważnego słuchania utworów muzycznych
 • pogłębienie wiedzy na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina
 • kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej
 • rozwijanie kreatywności poprzez improwizację ruchową do muzyki
 • rozbudzanie zainteresowań twórczością plastyczną (ilustrowanie muzyki)
 • ćwiczenie zdolności określania nastroju muzyki doskonalenie emisji głosu

 

II. Zimą bawimy się wesoło         

 • poszerzanie wiadomości na temat zimowych zabaw i ich bezpieczeństwa
 • poznanie nazw sportów zimowych
 • kształtowanie właściwych wzorców zachowań podczas współzawodnictwa
 • doskonalenie umiejętności matematycznych – szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności
 • rozwijanie ekspresji artystycznej
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

                                                                                                            

III. Pies i kot przyjacielem człowieka

 • wyrabianie opiekuńczego stosunku do zwierząt
 • przekazywanie informacji na temat prawidłowej opieki nad zwierzętami
 • poznanie ras i roli psów w życiu człowieka
 • poznanie kocich zwyczajów
 • zapoznanie z zawodem weterynarza
 • rozwijanie wypowiedzi słownych i wzbogacanie słownika
 • ćwiczenie zręczności i koordynacji ruchowej
 • doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

 

IV. Kosmos                                                                                                                            

 • wzbogacanie i uściślanie wiadomości o kosmosie
 • poznanie planet układu słonecznego
 • przybliżenie dzieciom sylwetki polskiego astronoma Mikołaja Kopernika
 • rozbudzanie zainteresowań astronomicznych
 • uświadomienie dzieciom teorii, że Ziemia krąży wokół Słońca i rozumienie zjawiska następstwa dnia po nocy
 • wnioskowanie o regularności w układach rytmicznych
 • poszerzanie słownika o nowe pojęcia związane z kosmosem: planeta, orbita, gwiazda, kometa, meteoryt, rakieta, skafander
 • stwarzanie okazji do nabywania wiedzy na drodze doświadczeń i zabawy
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )