.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
Menu główne
O nas
CMS naszej witryny

Smerfy

Smerfy to grupa 6 latków

 

"W dalekim lesie mieszkają, 
Domki w kształcie grzybków mają.
Małe niebieskie ludki,
Wyglądają, jak krasnoludki.

Na głowach białe czapeczki mają,
Smerfami się nazywają.
Uczą się tu i pracują,
 Bawią oraz smerfują".

 

 

Smerfy to wesołe, rozbrykane i pełne fantazji sześciolatki, które są bardzo aktywne. Uczą się wiele różnych reguł i umiejętności , poznają nowe miejsca i rzeczy. Stają się już bardziej samodzielne, silnie przeżywają emocje. Niedługo pójdą do szkoły!

       

 

 

Nauczycielki: Katarzyna Adasiak, Agnieszka Soból

Pomoc nauczyciela: Aleksandra Dębska

Pani woźna: Anna Domańska

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

 

 

Luty

 

TEMATYKA

 

  1. Babcia i dziadek gośćmi w przedszkolu
  2. Olimpiada zimowa
  3. Kosmos
  4. Zawody

 

 

1. Dziecko rozbudza zainteresowania historią rodziny. Utrwala nazwy poszczególnych członków rodziny oraz określeń odnoszących się do stopnia pokrewieństwa. Uczy się poprawnie wypowiadać na konkretny temat i uczy się składać życzenia. Rozwija wrażliwość muzyczną poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowe. Poznaje obraz graficzny głoski „ j, J” oraz wyraz podstawowy jajko.

 

2. Rozwija sprawność fizyczną poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe. Poszerza wiadomości z zakresu dyscyplin sportów zimowych, nazwy państw świata, rozumie idee olimpiady sportowej. Rozumie znaczenie ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka, kształtowanie postawy prozdrowotnej.Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 7 i jej rozkład na czynniki.

 

3. Rozbudzenie zainteresowań kosmosem, utrwalanie nazw i zjawisk związanych z Układem Słonecznym.  Zapoznanie z obrazem graficznym głoski, r oraz wyrazem podstawowym-  robot, rakieta. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas samodzielnych prac konstrukcyjnych.

 

4. Zapoznanie dzieci z zawodami, jakie wykonują dorośli, również nietypowymi. Wdrażanie dzieci do poszanowania ludzi pracy i uświadomienie roli pracy dla każdego człowieka. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, szeregowania i porównywania długości Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie przeliczania, dodawania i odejmowania. Poznaje obraz graficzny głoski  „ f” (małej i dużej, drukowanej i pisanej) i wyraz podstawowy foka.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )