.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
Menu główne
O nas
CMS naszej witryny

Smerfy

Smerfy to grupa 6 latków

 

"W dalekim lesie mieszkają, 
Domki w kształcie grzybków mają.
Małe niebieskie ludki,
Wyglądają, jak krasnoludki.

Na głowach białe czapeczki mają,
Smerfami się nazywają.
Uczą się tu i pracują,
 Bawią oraz smerfują".

 

 

Smerfy to wesołe, rozbrykane i pełne fantazji sześciolatki, które są bardzo aktywne. Uczą się wiele różnych reguł i umiejętności , poznają nowe miejsca i rzeczy. Stają się już bardziej samodzielne, silnie przeżywają emocje. Niedługo pójdą do szkoły!

       

 

 

Nauczycielki: Katarzyna Adasiak, Agnieszka Soból

Pomoc nauczyciela: Aleksandra Dębska

Pani woźna: Anna Domańska

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

 

Listopad

 

I. Przygotowujemy się do imienin Misia Ursynka
II. Polska – mój dom
III. Listopadowe wieczory z rodziną
IV. Jesienią dbamy o zdrowie


1. Poznawanie przygód Misia Ursynka i ważnych miejsc na Ursynowie. Przygotowanie
występów dla rodziców. Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi ustnej w formie
zdania. Wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem instrukcji słownych i krótkich opowiadań.
Zapoznanie z obrazem graficznym głoski „I” oraz wyrazem podstawowym: Iza


2. Dziecko wie, że naszą ojczyzną jest Polska, rozumie zwroty ,,jesteśmy Polakami” ,
,,mówimy po polsku” , ,,mieszkamy w Polsce. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
Rozpoznawanie godła i barw narodowych. Nabywanie większej świadomości narodowej.
Poznanie miast i regionów Polski w sposób pośredni poprzez ilustracje, obrazki.
Śpiewanie I zwrotki hymnu narodowego – rozumienie, że jest to pieśń wszystkich Polaków.
Słuchanie wierszy okolicznościowych. Próby globalnego odczytywanie wyrazów w
połączeniu z obrazkiem. Wprowadzenie litery „d”, „D” drukowanej i pisanej, nauka czytania
sylab i krótkich wyrazów z literą „d”


3. Uświadomienie roli ciekawego hobby w życiu człowieka. Wskazanie twórczych sposobów spędzania
wolnego. Zapoznanie z obrazem graficznym głoski t oraz wyrazem podstawowym: tata.
Ćwiczenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i fonemowej. Rozwijanie sprawności
małej motoryki, kreślenie szlaczków literopodobnych i liter po śladzie. Wspomaganie prawidłowego
rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych. Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas
zabaw logicznych, słownych i gier planszowych. Kształtowanie pojęcia stałości liczby.


4. Wdrażanie do uważnego odbioru opowiadań, wierszy, piosenek z repertuaru dziecięcego oraz
utworów muzyki klasycznej. Przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności
przyjmowania leków i zastrzyków. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (np.
zażywanie lekarstw wyłącznie pod opieką dorosłego). Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w
zakresie odpowiedniej diety, ruchu i higieny osobistej.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )