.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Puchatki

Puchatki to grupa 5 latków

 

„Dziwny jest niedźwiedzi ród,

 Że tak bardzo lubi miód.

 Bzyk – bzyk – bzyk, ram – pam – pam

 Co to znaczy? Nie wiem sam.”

 

To my - dzielne przedszkolaki – „średniaki”.  Lubimy figle i psoty, a najbardziej MIÓD. Chociaż 5 lat mamy „Kodeks Przedszkolaka” dobrze znamy. W naszym przedszkolnym ogródku chętnie przebywamy i świeże powietrze noskiem wdychamy. Zadajemy dużo pytań, bo chcemy poznawać świat, lubimy śpiewać wesołe piosenki, tańczyć i bawić się w naszych kącikach zainteresowań. Największą frajdę sprawiają Nam gry, puzzle i układanki, niektóre nawet trudność Nam sprawiają ale i wspaniale rozwijają. Mamy w sali dużo książek, po które często sięgamy i chętnie je oglądamy, oraz słuchamy jak nam Panie czytają.

 

 

„To miejsce pośród krzaczków należy do Puchatka, 

Puchatek tutaj duma rozkosznie tonąc w kwiatkach. 

Bo pełno jest tu kwiatków, rosnących sobie w krzaczkach, 

W tym miejscu, które także należy do Prosiaczka.”

(o jakim miejscu mowa? O tym wiedzą tylko Puchatkowi przyjaciele)

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Listopad

 

                                                                                                   

I. Polska moja Ojczyzna

 • rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym, zapoznanie z mapą Polski i symbolami: godłem i flagą, rozumienie pojęć Plak, Polska
 • poznawanie zabytków narodowych
 • kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej
 • zapoznanie z hymnem polskim
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i określania miejsca na kartce
 • zapoznanie z polskim tańcem ludowym – krakowiakiem
 • stwarzanie okazji do dostrzegania piękna i różnorodności polskiego krajobrazu

 

II. zabawy na jesienne wieczory

 • kształtowanie umiejętności wcielania się w rolę aktora
 • pokonywanie nieśmiałości
 • doskonalenie zdolności do współpracy z innymi dziecmi
 • rozwijanie umiejętności świadomego słuchania muzyki
 • nabywanie umiejętności przedstawiania w pracy plastycznej własnych wyobrażeń

 

 III. Jesienna pogoda

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się i logicżnego myślenia
 • doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • zapoznanie się z obiegiem wody w przyrodzie
 • stawianie hipotez, przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
 • poszerzanie słownika dziecka
 • doskonalenie zdolności grafomotorycznych, odczytywanie symboli

 

 IV. Kim będę gdy dorosnę

 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich,
 • kształcenie umiejętności redagowania dłuższych wypowiedzi na temat marzeń o przyszłym zawodzie,
 • kształcenie umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 • rozwijanie postawy zgodnego funkcjonowania w grupie oraz wspólnego odgrywania ról
 • rozwijanie postawy tolerancji oraz szacunku dla ludzi wykonujących różne zawody
 • kształcenie umiejętności postępowania zgodnie z regułami

                

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )