.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Puchatki

Puchatki to grupa 4 latków

 

„Dziwny jest niedźwiedzi ród,

 Że tak bardzo lubi miód.

 Bzyk – bzyk – bzyk, ram – pam – pam

 Co to znaczy? Nie wiem sam.”

 

To my - dzielne przedszkolaki – „średniaki”.  Lubimy figle i psoty, a najbardziej MIÓD. Chociaż 4 lata mamy „Kodeks Przedszkolaka” dobrze znamy. W naszym przedszkolnym ogródku chętnie przebywamy i świeże powietrze noskiem wdychamy. Zadajemy dużo pytań, bo chcemy poznawać świat, lubimy śpiewać wesołe piosenki, tańczyć i bawić się w naszych kącikach zainteresowań. Największą frajdę sprawiają Nam gry, puzzle i układanki, niektóre nawet trudność Nam sprawiają ale i wspaniale rozwijają. Mamy w sali dużo książek, po które często sięgamy i chętnie je oglądamy, oraz słuchamy jak nam Panie czytają.

 

 

„To miejsce pośród krzaczków należy do Puchatka, 

Puchatek tutaj duma rozkosznie tonąc w kwiatkach. 

Bo pełno jest tu kwiatków, rosnących sobie w krzaczkach, 

W tym miejscu, które także należy do Prosiaczka.”

(o jakim miejscu mowa? O tym wiedzą tylko Puchatkowi przyjaciele)

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

LUTY

 

 

1.      BEZPIECZNIE Z GÓRKI NA PAZURKI

      stwarzanie sytuacji zachęcających do wypowiedzi na określony temat

      wdrażanie do uważnego słuchania

      rozwijanie poprawności wymowy

      rozwijanie wyobraźni i ruchu kreatywnego

      poszerzanie doświadczeń plastycznych

      rozwijanie logicznego myślenia

      uwrażliwianie na zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

      wzbogacanie zasobu słownictwa o pojęcie „lawina”

      doskonalenie umiejętności odzwierciedlania w pracy plastycznej omawianych treści

      wdrażanie do posługiwania się zaimkami określającymi położenie przedmiotów

      rozwijanie umiejętności klasyfikowania w praktycznym działaniu

 

2.      PAMIĘTAMY O ZWIERZĘTACH W CZASIE ZIMY

      zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi na określony temat

      zwracanie uwagi na humorystyczny charakter tekstu literackiego

      uwrażliwianie na systematyczne dokarmianie ptaków w czasie zimy

      kształtowanie pamięci poprzez powtarzanie fragmentów wiersza

      utrwalenie znajomości nazw i odgłosów ptaków

      doskonalenie umiejętności przeliczania i liczenia w dostępnym dla dziecka zakresie

 

3.      W KUCHNI

      doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmu

      rozwijanie pamięci słownej i muzycznej

      kształtowanie umiejętności samoobsługowych

      ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny

      utrwalenie znajomości różnego rodzaju pieczywa

      zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłków

      rozwijanie kreatywności

      doskonalenie orientacji w przestrzeni (strona lewa i prawa)

      wzbogacanie zasobu słownictwa o nazwy przedmiotów i czynności związanych z pracą w kuchni

      rozwijanie zdolności aktorskich poprzez odtwarzanie czynności ruchem

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )