.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Puchatki

Puchatki to grupa 5 latków

 

„Dziwny jest niedźwiedzi ród,

 Że tak bardzo lubi miód.

 Bzyk – bzyk – bzyk, ram – pam – pam

 Co to znaczy? Nie wiem sam.”

 

To my - dzielne przedszkolaki – „średniaki”.  Lubimy figle i psoty, a najbardziej MIÓD. Chociaż 5 lat mamy „Kodeks Przedszkolaka” dobrze znamy. W naszym przedszkolnym ogródku chętnie przebywamy i świeże powietrze noskiem wdychamy. Zadajemy dużo pytań, bo chcemy poznawać świat, lubimy śpiewać wesołe piosenki, tańczyć i bawić się w naszych kącikach zainteresowań. Największą frajdę sprawiają Nam gry, puzzle i układanki, niektóre nawet trudność Nam sprawiają ale i wspaniale rozwijają. Mamy w sali dużo książek, po które często sięgamy i chętnie je oglądamy, oraz słuchamy jak nam Panie czytają.

 

 

„To miejsce pośród krzaczków należy do Puchatka, 

Puchatek tutaj duma rozkosznie tonąc w kwiatkach. 

Bo pełno jest tu kwiatków, rosnących sobie w krzaczkach, 

W tym miejscu, które także należy do Prosiaczka.”

(o jakim miejscu mowa? O tym wiedzą tylko Puchatkowi przyjaciele)

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

Marzec

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 

 

I. Wrażenia i uczucia

 

 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych oraz innych osób
 • Wskazywanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami
 • Rozwijanie empatii
 • Wyrażanie swoich przeżyć w formie ekspresji plastycznej
 • Doskonalenie umiejętności matamatycznych w codziennych sytuacjach
 • Rozwijanie inteligencji językowej
 • Poznanie pracy psychologa

 

 

 

 II. Zwierzęta na wiejskim podwórku

 

 • Utrwalanie informacji dotyczących zwierząt wiejskich oraz ich młodych
 • Rozwijanie słuchu poprzez rozpoznawanie i różnicowanie głosów zwierząt
 • Pogłębienie wiedzy na temat jajek, ich budowy i sposobów wykorzystywania
 • Poszerzanie wiadomości na temat wartości odżywczych , wykorzystania i rodzajów mleka
 • Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej
 • Doskonalenie współpracy w grupie
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i uzdolnień muzycznych
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

 

 

 

 III. Porządki w ogrodzie

 

 • Rozpoznawanie oznak wiosny
 • Doskonalenie umiejętności uwaznej obserwacji
 • Utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych
 • Poznanie warunków prawidlowej hodowli roślin
 • Doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków
 • Poszerzanie słownika, eksperymentowanie z farbami

 

 

 

 IV. Witaj wiosno

 

 • Uwrażliwienie na świat przyrody i zachodzące w nim zmiany
 • Utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech wiosny
 • Poznanie nazw i wyglądu pierwszych wiosennych kwiatów
 • Poznanie budowy rośliny i warunków koniecznych do jej wzrostu
 • Zapoznanie z cyklem życia motyla
 • Doskonalenie sprawności manualnych
 • Kształtowanie prawidłowej emisji głosu
 • Kształtowanie orientacji w przestrzeni - doskonalenie umiejętności prawidłowego stosowania określeń: „w”, „pod”, „za”
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )