.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
Menu główne
O nas
CMS naszej witryny

Puchatki

Puchatki to grupa 4 latków

 

„Dziwny jest niedźwiedzi ród,

 Że tak bardzo lubi miód.

 Bzyk – bzyk – bzyk, ram – pam – pam

 Co to znaczy? Nie wiem sam.”

 

To my - dzielne przedszkolaki – „średniaki”.  Lubimy figle i psoty, a najbardziej MIÓD. Chociaż 4 latka mamy „Kodeks Przedszkolaka” dobrze znamy. W naszym przedszkolnym ogródku chętnie przebywamy i świeże powietrze noskiem wdychamy. Zadajemy dużo pytań, bo chcemy poznawać świat, lubimy śpiewać wesołe piosenki, tańczyć i bawić się w naszych kącikach zainteresowań. Największą frajdę sprawiają Nam gry, puzzle i układanki, niektóre nawet trudność Nam sprawiają ale i wspaniale rozwijają. Mamy w sali dużo książek, po które często sięgamy i chętnie je oglądamy, oraz słuchamy jak nam Panie czytają.

 

 

„To miejsce pośród krzaczków należy do Puchatka, 

Puchatek tutaj duma rozkosznie tonąc w kwiatkach. 

Bo pełno jest tu kwiatków, rosnących sobie w krzaczkach, 

W tym miejscu, które także należy do Prosiaczka.”

(o jakim miejscu mowa? O tym wiedzą tylko Puchatkowi przyjaciele)

 

 

 

 

Nauczycielki: Katarzyna Kruszewska, Magda Skałecka

 

Pomoc nauczyciela: Barbara Pytlik

 

Pani Woźna: Ewa Gałan

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Listopad

 

I Miś Ursynek

 • Przypomnienie postaci Misia Ursynka
 • Utrwalanie adresu zamieszkania, nazwy i adresu przedszkola
 • Rozwijanie pamięci słownej i muzycznej
 • Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej poprzez wskazywanie na mapie
 • położenia miejscowości, w której znajduje się przedszkole
 • Rozpoznawanie i nazywanie znanych obiektów i miejsc w okolicy przedszkola i miejsca zamieszkania
 •  Rozbudzanie zainteresowań najbliższą okolicą

 

II. Oszczędzamy energię

 •  Uświadomienie istnienia energii i jej znaczenia w codziennym życiu
 •  Poznanie sposobów oszczędzania energii
 •  Określenie działań pozwalających na racjonalne korzystanie z energii, które można podjąć w domu, w przedszkolu
 •  Wdrażanie do myślenia przyczynowo-skutkowego
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej

 

III. Jesienna szaruga

 •  Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku
 •  Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 •  Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym
 •  Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby

 

IV. Mali artyści

 •  Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
 •  Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom
 •  Rozbudzanie zainteresowania malarstwem
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów malarza, rzeźbiarza
 •  Utrwalanie nazw kolorów oraz mieszanie ich i obserwowanie wyników eksperymentów
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej

 

V. Już blisko zima – ubieramy się ciepło

 •  Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku
 •  Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików
 •  Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności
 •  Utrwalanie umiejętności prawidłowego przeliczania i kontynuowania rytmu
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )