.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
Menu główne
O nas
CMS naszej witryny

Puchatki

Puchatki to grupa 4 latków

 

„Dziwny jest niedźwiedzi ród,

 Że tak bardzo lubi miód.

 Bzyk – bzyk – bzyk, ram – pam – pam

 Co to znaczy? Nie wiem sam.”

 

To my - dzielne przedszkolaki – „średniaki”.  Lubimy figle i psoty, a najbardziej MIÓD. Chociaż 4 latka mamy „Kodeks Przedszkolaka” dobrze znamy. W naszym przedszkolnym ogródku chętnie przebywamy i świeże powietrze noskiem wdychamy. Zadajemy dużo pytań, bo chcemy poznawać świat, lubimy śpiewać wesołe piosenki, tańczyć i bawić się w naszych kącikach zainteresowań. Największą frajdę sprawiają Nam gry, puzzle i układanki, niektóre nawet trudność Nam sprawiają ale i wspaniale rozwijają. Mamy w sali dużo książek, po które często sięgamy i chętnie je oglądamy, oraz słuchamy jak nam Panie czytają.

 

 

„To miejsce pośród krzaczków należy do Puchatka, 

Puchatek tutaj duma rozkosznie tonąc w kwiatkach. 

Bo pełno jest tu kwiatków, rosnących sobie w krzaczkach, 

W tym miejscu, które także należy do Prosiaczka.”

(o jakim miejscu mowa? O tym wiedzą tylko Puchatkowi przyjaciele)

 

 

 

 

Nauczycielki: Katarzyna Kruszewska, Magda Skałecka

 

Pani Woźna: Ewa Gałan

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Luty

 

I  Zabawy w karnawale

 • Wzbogacanie wiadomości i zasobu słownictwa związanego z okresem karnawału
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości
 • Stwarzanie okazji do odczuwania zadowolenia z efektów podjętych działań plastycznych
 • Nauka kroku podstawowego walca, uwrażliwienie na muzykę w takcie na trzy
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia, porządkowania i porównywania liczebności zbiorów
 • Rozwijanie inwencji twórczej poprzez improwizacje ruchowe

 

II  Spotkanie z bajką

 • Rozwijanie zainteresowania dzieci książkami
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenie sprawności manualnych
 • wdrażanie dzieci do uważnego słuchania dłuższych utworów literackich
 • doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • wdrażanie do samodzielnego wyodrębniania i rozumienia głównej myśli utworu literackiego
 • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych poprzez układanie ilustracji
  w kolejności zdarzeń
 • ćwiczenie słuchu fonematycznego
 • próby dokonywania oceny postępowania bohaterów literackich
 • doskonalenie sprawności manualnych
 • stwarzanie okazji do odczuwania radości z efektów podjętych działań plastycznych

 

III  Pies przyjacielem człowieka

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych ras psów
 • poznanie roli psów w życiu człowieka
 • rozumienie konieczności zachowywania rezerwy wobec nieznanych zwierząt
 • wyrabianie opiekuńczego stosunku do zwierząt
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji przestrzennej w trakcie operowania szablonem oraz tworzenia określonej kompozycji
 • ćwiczenie zręczności i koordynacji ruchowej
 • kształtowanie umiejętności tworzenia podzbiorów według rodzaju
 • doskonalenie umiejętności pracy w zespole

 

IV  Dbamy o czystość i zdrowie

 • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbałości o czystość osobistą i zdrowie
 • poznanie znaczenia piramidy żywieniowej w odżywianiu się człowieka
 • rozwijanie pamięci słownej, muzycznej, ruchowej
 • utrwalanie znajomości poszczególnych części ciała
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała
 • wdrażanie do stosowania określeń  dotyczących stron ciała
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej; kształtowanie zwinności i szybkości

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )