.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Puchatki

Puchatki to grupa 5 latków

 

„Dziwny jest niedźwiedzi ród,

 Że tak bardzo lubi miód.

 Bzyk – bzyk – bzyk, ram – pam – pam

 Co to znaczy? Nie wiem sam.”

 

To my - dzielne przedszkolaki – „średniaki”.  Lubimy figle i psoty, a najbardziej MIÓD. Chociaż 5 lat mamy „Kodeks Przedszkolaka” dobrze znamy. W naszym przedszkolnym ogródku chętnie przebywamy i świeże powietrze noskiem wdychamy. Zadajemy dużo pytań, bo chcemy poznawać świat, lubimy śpiewać wesołe piosenki, tańczyć i bawić się w naszych kącikach zainteresowań. Największą frajdę sprawiają Nam gry, puzzle i układanki, niektóre nawet trudność Nam sprawiają ale i wspaniale rozwijają. Mamy w sali dużo książek, po które często sięgamy i chętnie je oglądamy, oraz słuchamy jak nam Panie czytają.

 

 

„To miejsce pośród krzaczków należy do Puchatka, 

Puchatek tutaj duma rozkosznie tonąc w kwiatkach. 

Bo pełno jest tu kwiatków, rosnących sobie w krzaczkach, 

W tym miejscu, które także należy do Prosiaczka.”

(o jakim miejscu mowa? O tym wiedzą tylko Puchatkowi przyjaciele)

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

MAJ

 

 I. Polska moja ojczyzna  

 • Utrwalenie polskich symboli narodowych
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
 • Rozbudzanie dumy z bycia Polakiem
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej
 • Budzenie zaciekawienia światem podczas przeprowadzania prostych doświadczeń                                      
 • Doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego     

 

 II.  Afryka    

 • Zapoznanie z mapą fizyczną Afryki, warunkami klimatycznymi oraz ich wpływem na szatę rośliną, zwierzęta i krajobraz
 • Poznanie zwierząt i roślin Afryki
 • Poznanie mieszkańców Afryki – Tuaregów, Masajów i Pigmejów, a także miejsc, w których żyją
 • Przybliżenie kultury afrykańskiej
 • Wzbudzenie zainteresowania kulturą afrykańską
 • Kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania dla odmienności kulturowej
 • Zapoznanie z wybranymi grami i zabawami dzieci z Afryki
 • Dostrzeżenie podobieństw i różnic między zabawami dzieci afrykańskich i polskich
 • Odtwarzanie prostych układów tanecznych
 • Kształtowanie świadomości pojęcia liczby poprzez dokładanie i odejmowanie elementów składowych
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

                                                                                                                                  

III. Moja rodzina

 • Uświadamianie więzi emocjonalnej z mamą i tatą, jako ważnymi osobami
  w życiu dzieci
 • Wdrażanie do okazywania szacunku i miłości rodzicom
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych
 • Poznanie stosunków pokrewieństwa w rodzinie
 • Utrwalanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • Kształtowanie pamięci słownej, muzycznej i ruchowej

 

IV. Majowa łąka

 • Poznawanie środowiska naturalnego owadów
 • Poznawanie środowiska naturalnego – łąki
 • Utrwalanie znajomości efektów łączenia barw
 • Uwrażliwienie na dźwięki przyrody (zjawiska atmosferyczne, odgłosy zwierząt)
 • Kształtowanie umiejętności udzielenia rozwiniętych wypowiedzi poprawnych gramatycznie
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )