.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Protokoły Rady Rodziców

Protokół nr 3 z dnia 4.12.2018

Warszawa, dn. 4 grudnia 2018


PROTOKÓŁ NR 3

ZEBRANIE RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA 201 "Misia Ursynka"


Obecność:

Magdalena Szymańska – przewodnicząca RR - Puchatki
Zuzanna Gierulska – skarbnik RR - Biedronki
Katarzyna Wójcik – Muminki
Michał Reda – Smerfy
Urszula Patyra – Sowy
Agnieszka Meller – Misie
Joanna Długopolska – Krasnoludki i Ekoludki

1. Dyskusja na temat firmy fotograficznej – zdjęcia z Mikołajem będą w starej formule -
przy choince; natomiast sesję wiosenną wykonamy rękami nowego wykonawcy.
Zdjęcia grupowe i indywidualne z Mikołajem 19 grudnia.
2. Prośba do pani Dyrektor o spisanie wszelkich wymogów dotyczących podpisywania
umów z podwykonawcami np: fotografem.
3. Bal karnawałowy odbędzie się 12 stycznia. Podczas balu odbędzie się zbiórka na
WOŚP. Podczas balu dzieci są pod opieką rodziców – nie można zostawić dziecka i
wyjść. Mile widziane przebranie dla rodzica.
4. Podczas balu RR chce promować zbiórkę 1% dla przedszkola poprzez wpłaty na
fundację "Sedeka". W latach ubiegłych z takiej zbiórki sfinansowana była m.in sala
do zajęć SI. W zeszłym roku zebrano prawie 3000 zł i RR chce te pieniądze
przeznaczyć na sprzęt nagłaśniający (prośba pani Dyrektor).
5. Prośba do przedstawicieli grup o zrobienie plakatów promujących zbieranie 1 % na
nasze przedszkole.
6. Przypomnienie przez panią przewodniczącą RR w jaki sposób rozliczać i
rezerwować kwotę 1200 zł przez poszczególne grupy – nie zostawiać finansowania
na ostatnią chwilę.
7. Organizacja świątecznych upominków – 15 zł od grupy.
8. Zapytanie do pani dyrektor o zajęcia profilaktyczne z Policją i SM.

Przewodnicząca RR Sekretarz/protokolant
Magdalena Szymańska Katarzyna Wójcik

Protokół nr 2 z dnia 22.10.2018

Warszawa, dn. 22 października 2018

 

PROTOKÓŁ NR 2
ZEBRANIE RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA 201 „MISIA URSYNKA”

 

1. Omówienie prezentów gwiazdkowych – część grup już dokonała wyboru. Pozostałe są w trakcie ustalania. Ustalenie terminu pakowania prezentów.

2. Omówienie kwestii fotografa – propozycja Przewodniczącej RR z korzystania z obecnej firmy (kalendarz, sesja z Mikołajem, tablo). Pani Przewodnicząca RR Magdalena Szymańska zorganizuje spotkanie z obecnym fotografem i przedstawi propozycje zmian i nowych warunków w dotychczasowej współpracy. W przypadku sesji wiosennej będziemy szukać nowej firmy.

3. Omówienie modyfikacji w preliminarzu 2018-2019. Po weryfikacji deklaracji wpłat na RR za miesiąc wrzesień preliminarz 2018-2019 został zweryfikowany i rezygnujemy z jednego teatrzyku, 1 spotkania z ekologiem, 1 spotkania z weterynarzem i jednych warsztatów teatralnych oraz obniżyliśmy wydatki na pomoce dydaktyczne i pomoce dla logopedy, aby zmieścić się w budżecie na ten rok.

4. Ruszyła grupa „Przedszkole nr 201 Misia Ursynka” na portalu Facebook.

5. Urodziny Misia Ursynka (9 listopad 2018) - Pani Magdalena Czernica złożyła zamówienie na misie ze wszystkich grup i będzie monitorować stan zamówienia.

6. Oddział przedszkola na Polnej Róży – prośba o zamontowanie samozamykacza w drzwiach wewnętrznych celem zapewnienia bezpieczeństwa naszych dzieci.

7. Od 1 listopada będą odbywały się zajęcia z religii w grupach Sowy i Smerfy. Zajęcia będą prowadzone przez księdza Pawła Placka.

8. Prośba do rodziców o wzmożoną czujność i obserwowanie okolicy przedszkola czy nie krążą podejrzane osoby. Wszelkie informacje prosimy przekazywać do Pani Dyrektor Anny Zabielskiej.

9. Pasowanie na przedszkolaka odbędzie się 5 listopada grupa Misie (Oddział na Polnej Róży, godz. 15:00) i Krasnoludki (Wilczy dół, godz. 15:45). Rodzice zorientują się czy będzie chęć i możliwość przygotowania poczęstunku i spędzenia wspólnego czasu z dziećmi po uroczystości.

Przewodnicząca RR Sekretarz/protokolant
Magdalena Szymańska Katarzyna Wójcik

Protokół nr 1 z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 17.09.2018

Warszawa, dn. 17 września 2018


ZEBRANIE RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA 201 "Misia Ursynka"


1. W ramach głosowania zostały wybrane następujące osoby na poszczegolne
stanowiska :
◦ przewodnicząca RR : Magdalena Szymańska
(głosów "za" : 7, głosów "przeciw" : 0, wstrzymane : 0)
◦ wice-przewodnicząca RR : Magdalena Czernicka
(głosów "za" : 6, głosów "przeciw" : 0, wstrzymane : 2)
◦ sekretarz/protokolant RR : Katarzyna Wójcik
(głosów "za" : 7, głosów "przeciw" : 0, wstrzymane : 0)
◦ skarbnik RR : Zuzanna Gierulska
(głosów "za" : 7, głosów "przeciw" : 0, wstrzymane : 0)
2. Omówienie preeliminarza wydatków na rok szkolny 2018/2019 – rozmowa o
kwotach na deklaracje rodziców, omawianie kosztów i wydatków oraz planowanych
oszczedności
3. Omówienie nadchodzących imprez przedszkolnych – pasowanie trzylatków gr.Misie
i gr.Krasnale (koniec października)
4. Urodziny Misia Ursynka – 9 listopada 2018 r. Pani wice-przewodnicząca Magdalena
Czernicka jest odpowiedzialna za zamówienie dla poszczegónych grup.
5. Omówienie ofert na fotografa przedszkolnego – wybór firmy do końca października
2018 r.
6. Wycieczki – szukamy tanich autokarów (ZTM, School Bus) – spr. oferty
7. Centrum Edukacji Leśnej Powsin – spr. Oferty
8. Prezenty na Mikołajki – do 30,00 zł/dziecko
9. Składka na materiały plastyczne w roku szkolnym wynosi 100,00 zł
10.Pani Dyrektor Anna Zabielska prosi o każdorazowe interwencje u niej, jeżeli dzieje
się coś niepokojącego wg rodziców. Zaprasza serdecznie do kontaktu rodziców
przedszkolaków.
Katarzyna Wójcik

PROTOKÓŁ NR 2 z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 24 października 2017 roku

PROTOKÓŁ NR 2

z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 24 października 2017 roku

W dniu 24 października 2017 roku o godzinie 18:00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców.

W spotkaniu wzięła również udział Pani Dyrektor Anna Zabielska     

1.Omówienie możliwości zakupu segregatorów na rzeczy dzieci dla grup Motylków i Tygrysków. Do rozważenia w wymienionych grupach                                

2. Omówienie propozycji prezentów mikołajkowych.

3. Uchwalenie decyzji o wyborze fotografa  56 studio (http://www.56studio.pl/)na rok szkolny 2017/2018.

4. Termin następnego  zebrania Rady Rodziców ustalono na 28 listopada 2017 od godziny 16.     

        

 Przewodniczący Rady Rodziców                                                              Sekretarz Rady Rodziców

 

Magdalena  Szymańska                                                                             Marta Kocyk

PROTOKÓŁ NR 1 z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 21 września 2017 roku

PROTOKÓŁ NR 1 z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 21 września 201 7roku
W dniu 21 września 2017 roku o godzinie 18:00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców.
W spotkaniu wzięła również udział Pani Dyrektor Anna Zabielska.
1. Przywitanie wszystkich obecnych, sporządzenie listy obecności i listy kontaktowej. Na zebraniu
obecnych było 7 reprezentantów grup, brakowało reprezentanta grupy Misie.
2. Na początku zebrania jednomyślnie zostało wybrane Prezydium Rada Rodziców w składzie:
Przewodnicząca – p. Magdalena Szymańska (Smerfy)
Wiceprzewodnicząca- p. Agata Wiśniewska-Zaleska (Sowy)
Skarbnik- p. Zuzanna Gierulska (Tygryski)
Sekretarz- p. Marta Kocyk ( Muminki)
3. Stosownymi uchwałami zostało przyjęte nowe Prezydium Rady Rodziców oraz zostały wybrane nowe
osoby upoważnione do konta bankowego Rady Rodziców: Magdalena Szymańska (Przewodniczący)
oraz Zuzanna Gierulska (Tygryski).
4. Rada jednomyślną uchwałą podjęła decyzję o zakupie pokrowców na piaskownice z funduszy
pozostałych z poprzedniego roku przedszkolnego
5. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu przez członków Rady Rodziców zmian w Regulaminie Rady
Rodziców
6. Omówienie preliminarza wydatków 2017/2018 i weryfikacja z rzeczywistymi deklaracjami rodziców
7. Wstępne omówienie propozycji wycieczek przedszkolnych
8. Rozpatrzenie ofert sesji zdjęciowych dla dzieci- wykonawca zostanie wybrany do następnego zebrania
Rady Rodziców.
9. Informacja od Pani Dyrektor o naprawach poczynionych w obrębie Przedszkola: wymiana drzwi
wejściowych, części dachu, elementów placu zabaw.
10. Podjęcie uchwały o zakupie zabawek i materiałów edukacyjnych dla grup 5 i 6 latków
11. Podjęcie uchwały o drogach udostępniania protokołu z zebrania Rady Rodziców poprzez e-mail,
stronę internetową oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej Rady Rodziców
12. Termin następnego spotkania ustalono na 24.10.2017 na godz. 18:00


Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców
Magdalena Szymańska Marta Kocyk

Protokół nr 4/2015

PROTOKÓŁ NR 4

z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 24 marca 2015 roku

 

W dniu 24 marca 2015 roku o godz. 18.00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców – lista obecności w załączeniu. W spotkaniu wzięła udział Pani Dyrektor Anna Zabielska

 

1. Na początku pani Anna Habrowicz potwierdziła, że odbędą się zaplanowane wycieczki, na które RR przeznacza pieniądze. Grupa 5-latków jedzie do Julianówka, grupy 3 i 4-latków na farmę „Cztery pory roku” w Powsinie. O terminach wycieczek powiadomią wychowawcy grup..

 

2. Pani Dyrektor przekazała, że uroczystość zakończenia przedszkola dla 5-latków będzie  miała miejsce w budynku B, na Sali ruchowej w następujących terminach:

- 16 czerwca 2015 roku SMERFY

- 17 czerwca 2015 roku EKOLUDKI

- 18 czerwca 2015 roku GUMISIE

 

3. Na ten dzień zostaną zakupione odświętne stroje dla Gumisiów, koszt 18 ubranek wynosi ok.490 złotych, zostaną one dofinansowane z RR i przekazane po uroczystości przedszkolu.

 

4. Potem odbyła się dyskusja o obchodach Dnia Dziecka. Dzieci mają świętować w swoich grupach, pomysły powinny być uzgodnione z wychowawcami.

 

5. W ramach obchodów Dnia Dziecka zostanie wspólnie z dziećmi wyremontowany drewniany domek na placu zabaw według projektu wykonanego przez wychowawczynie. Zostaną też zakupione nowe zabawki do piaskownicy dla wszystkich grup

 

6.W filii przedszkola na Polnej Róży będzie miała miejsce rekultywacja terenu zielonego i zostaną zakupione nowe zestawy zabawek

 

7.. W tym roku fotoksiążki dla 5-latków wykona firma Colorland, której oferta była najbardziej korzystna – 27 zł za książkę do 40 stron.

 

8.Nasze przedszkole pełni wakacyjny dyżur w dniach. Dokładna informacja o przedszkolach dyżurujących w wakacje zamieszczona na stronie www.edukacja.warszawa.pl

 

9. Termin następnego zebrania 05.05.2015 godz. 18.00

 

Przewodnicząca Rady Rodziców                                                     Sekretarz Rady Rodziców

Anna Habrowicz                                                                               Małgorzata Karasek

 

Protoków nr 2/2014

PROTOKÓŁ NR 2

z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 22 października 2014 roku

 

W dniu 22 października 2014 roku o godz. 18.00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców – lista obecności w załączeniu. W spotkaniu wzięła również udział Pani Dyrektor Anna Zabielska.

 

 1. Na początku zebrania zatwierdzono w preliminarzu wydatków kwotę na strój Misia Ursynka. Kwota ta łącznie wynosi 2880 PLN – strój dużego misia do przedszkola na Wilczym Dole i mały miś do przedszkola na Polnej Róży.
 2. Następnie został poruszony temat wyłożenia tartanem placu zabaw na ul. Polnej Róży. Decyzję w tej sprawie odłożono do marca 2015 roku.
 3. Zostały omówione też szczegóły dotyczące uroczystości nadania imienia przedszkolu. Wszystkie dzieci dostaną podczas uroczystości małe pluszaki – misie.
 4. Omówiono kwestię prezentów świątecznych. W wyniku głosowania ustalono, aby obniżyć kwotę przeznaczoną na prezent do 40 PLN na dziecko.
 5. Poruszony został też temat wydatków budżetowych przedszkola. Sytuacja jest trudna, bowiem przydałyby się nowe ksero, laptopy dla grup.
 6. Ustalono, że nadruki logo przedszkola zawisną na drzwiach wejściowych przedszkola na ul. Wilczy Dół i na ul. Polnej Róży.
 7. Od 1 listopada zostaną wprowadzone karty czasowe pobytu dziecka w placówce. Każde dziecko otrzyma jedną kartę odpowiednio zakodowaną (drugą dodatkową można będzie nabyć za opłatą). Instrukcja obsługi kart będzie udostępniona w miejscu publicznym dogodnym dla każdego, prawdopodobnie przy czytniku kart.
 8. Kolejne spotkanie RR zostało zaplanowane na 18 listopada 2014 roku, na godzinę 18.00.

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców                                                          Sekretarz Rady Rodziców

Anna Habrowicz                                                                               Małgorzata Karasek

Protoków nr 1/2014

PROTOKÓŁ NR 1

z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 09 września 2014 roku

 

W dniu 09 września 2014 roku o godz. 17.30 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców – lista obecności w załączeniu. W spotkaniu wzięła również udział Pani Dyrektor Anna Zabielska.

 

 1. Przywitanie wszystkich obecnych przez Przewodniczącą p. Olgę Skwarczyńską, sprawdzenie, czy są przedstawiciele wszystkich grup, omówienie porządku zebrania. Wszystkie grupy miały swoich reprezentantów, na zebraniu obecnych było 14 rodziców dzieci.
 2. Wybranie  nowego prezydium Rady Rodziców dzieci z przedszkola nr 201 przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie.. Po podaniu kandydatur i przeprowadzeniu zgodnie z regulaminem RR głosowania w skład nowej Rady Rodziców weszły następujące osoby:

 

Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Anna Habrowicz (Smerfy)

Wiceprzewodniczący – p. Magdalena Szymańska (Biedronki)

Sekretarz – p. Małgorzata Karasek (Smerfy)

Skarbnik – p. Kamil Sałaciński (Krasnale)

 

W Komisji Rewizyjnej, która czuwała nad prawidłowością wyborów znajdowały się następujące osoby:

p. Gabriela Wereśniak (Smerfy), p. Agnieszka Zielińska (Puchatki)

 

Ustalono, że w banku reprezentować Radę Rodziców będą dwie osoby: p. Anna Habrowicz i p. Kamil Sałaciński.

 

 

Prezydium Rady Rodziców, Komisja Rewizyjna oraz przedstawiciele do reprezentowania Rady w Banku zostali wybrani jednogłośnie. W głosowaniu wzięło udział 14 osób. UCHWAŁA NR 1 weszła w życie z dniem 9 września 2014 roku.

 

 1. Ustalono sposób akceptacji wydatków z konta RR – każda faktura dokumentująca zakup z funduszu RR musi być zaakceptowana przez Przewodniczącą – p. Annę Habrowicz, Skarbnika – p. Kamila Sałacińskiego oraz Panią Dyrektor Annę Zabielską. Faktury w wersji elektronicznej przesyłamy na adres mailowy przewodniczącej RR, zaś papierowe zostawiamy w podpisanej kopercie (na nazwisko przewodniczącej) w grupie Smerfów lub dostarczamy pani przewodniczącej bezpośrednio.
 2. Ustępująca przewodnicząca RR p.Olga Skwarczyńska zapoznała nową RR z działalnością Fundacji 1% podatku. Nowym reprezentantem Fundacji została p. Magdalena Szymańska (Biedronki). W tym roku szkolnym planowane jest, by z przychodów, jakie RR zyska z 1% podatku wyposażyć teren zielony w Filii przy ul Polnej Róży. Po latach starań udało się Dyrekcji poszerzyć ten teren o kolejną działkę i dzieci teraz mają większy komfort wypoczywania na świeżym powietrzu. Prosimy pamiętać o naszym przedszkolu przy okazji następnego rozliczenia podatku i serdecznie dziękujemy tym, którzy do tej pory przekazali na rzecz Fundacji 1 % podatku.
 3. Wszyscy zebrani i Pani Dyrektor serdecznie pożegnali ustępująca przewodniczącą RR p.Olgę Skwarczyńską z podziękowaniem za czas i wysiłek włożony w to, by przedszkole lepiej funkcjonowało, dzieci czuły się dobrze i rodzice świadomie uczestniczyli w życiu placówki.
 4. Przewodnicząca RR zapoznała przedstawicieli grup z preliminarzem wydatków na rok szkolny 2014/2015 i proponowaną średnią składką na RR. Składka ma wynosić 52 zł.
  1. Nowością w tegorocznym kalendarzu wydarzeń przedszkolnych są zajęcia „Mały naukowiec” w ramach warsztatów twórczego myślenia. Warsztaty odbywać się będą w każdej grupie.
  2. W ramach warsztatów muzycznych odbędą się dwa spotkania dla wszystkich dzieci pt.”Spotkanie z baśniami i muzyką – baśnie arabskie i afrykańskie”
  3. Na początku października będzie miało miejsce pasowanie na przedszkolaka. Przygotowaniem upominków dla grupy Biedronek zajmuje się p. Anna Kuziemska, dla grupy Krasnali p. Kamil Sałaciński.
  4. Koncerty, teatrzyki, spotkania z weterynarzem i ekologiem, warsztaty teatralne odbywają się zgodnie z kalendarium.
  5. Ustalono, że wycieczki odbędą się – jedna w każdej grupie wiekowej – 3-latki pojadą do Powsina na farmę „Cztery Pory Roku”, 4-latki do wioski „Pod Kogutem”, a 5-latki do Julianówka. Wszystkie miejsca są sprawdzone i do tej pory dzieci wracały z wycieczek bardzo zadowolone.
  6. Ustalono, że fotograf pojawi się w przedszkolu z okazji wizyty św. Mikołaja, na balu karnawałowym i wiosną w najstarszych grupach robiąc zdjęcia do tablo. Zrezygnowano z jesiennej sesji zdjęciowej. Ceny zdjęć, sposób rozliczenie i odbioru zdjęć, terminy spotkań będą podane na tablicach przy salach grup.
  7. Preliminarz wydatków został jednogłośnie zaakceptowany przez Radę Rodziców.
  8. Pani Dyrektor poinformowała o uroczystości nadania naszemu przedszkolu imienia Misia Ursynka. 7 listopada  (piątek) odbędzie się część oficjalna, a 10 listopada (poniedziałek) będą świętowały dzieci. Przedszkolaki przywitają rzeźbę Misia, spotkają się z Misiem Ursynkiem i dostaną misiowe słodkości.
  9. Padła propozycja, by zamiast wypożyczyć, zakupić strój Misia Ursynka, który mógłby  być wykorzystany na wszystkich przedszkolnych uroczystościach. Przewodnicząca RR zobowiązała się zdobyć informacje o cenie kostiumu i przekazać je wszystkim, by podjąć ewentualną decyzję o zakupie.
  10. Pani Dyrektor poinformowała, że w grupach 5-latków będzie realizowany pomysł szwedzkiego stołu podczas śniadania. Dzieci samodzielnie, ale pod kontrolą wychowawczyń będą przygotowywały posiłek.
  11. Pani Dyrektor przekazała, że szkolny logopeda został jednocześnie pracownikiem Poradni Pedagogicznej na ul. Migałowej.
  12. Pani Dyrektor poprosiła, by o wszelkich niedociągnięciach i sprawach związanych z bezpieczeństwem dzieci informować ją bezpośrednio i jak najszybciej.
  13. Kolejne spotkanie RR zostało zaplanowane na 15 października 2014 roku, na godzinę 18.00.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców                                                   Sekretarz Rady Rodziców

Anna Habrowicz                                                                         Małgorzata Karasek

Protokół nr 6/2014

PROTOKÓŁ NR 6
z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 23 kwietnia 2014 r

.

W dniu 23 kwietnia 2014r. o godz. 17:50 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców – lista obecności w załączeniu. W spotkaniu wzięła również udział Pani Dyrektor Anna Zabielska oraz Pani Wicedyrektor Bogusława Fabisiak-Ziarczyk.

 

1.     Przedstawiciele najstarszych grup omówili postęp prac nad albumami dla 5-latków.

2.     Ustalono, że na Dzień Dziecka przeznaczamy 40 zł na dziecko. W grupach podejmujemy zaś decyzję odnośnie zagospodarowania tych środków. Część możemy przeznaczyć na wspólną zabawę dzieci, a część na prezenty. Ustalono, że Dzień Dziecka obchodzić będziemy w piątek, 30 maja.

 

Osoby odpowiedzialne za zakup prezentów na Dzień Dziecka:

 

Krasnale: Pani Magdalena Bogusz

Biedronki: Pani Magdalena Żandarowska

Puchatki: Pani Agnieszka Stachnio

Muminki: Pani Anna Habrowicz

Misie: Pani Magdalena Szymańska

Smerfy: Pani Olga Skwarczyńska

Gumisie: Pani Agnieszka Wąsowska

Plastelinki: Pani Dagmara Krajewska

 

3. 27 maja dzieci będą miały okazję podziwiać gwiazdy i planety w mobilnym planetarium, które ustawi swój namiot w naszym przedszkolu.

 

4. 29 maja wszystkie grupy pięciolatków świętować będą Dzień Mamy.

 

5. Uroczyste Zakończenie Roku Pięciolatków odbędzie się 12 czerwca br. o godzinie 15.00

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Olga Skwarczyńska

 

Sekretarz Rady Rodziców

Magdalena Bogusz

Protokół nr 5/2014

PROTOKÓŁ NR 5
z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 26 marca 2014 r.

 

W dniu 26 marca 2014r. o godz. 17:50 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców – lista obecności w załączeniu. W spotkaniu wzięła również udział Pani Dyrektor Anna Zabielska.

 

 1.Pani Dyrektor poinformowała o rozstrzygnięciu konkursu na logo przedszkola. Decyzją Komisji, wygrało logo zaprojektowane przez rodzinę Jerzak vel Dobosz.

 

2. Pani Dyrektor poinformowała, że pracuje intensywnie nad finalizacją prac związanych z nadaniem przedszkolu  imienia Misia Ursynka.

 

3.W związku z brakiem doświadczenia obecnie zatrudnionej w przedszkolu pani od rytmiki pojawiły się kłopoty z nauczeniem dzieci z ostatniej grupy poloneza na uroczyste zakończenie roku. Padła propozycja zatrudnienia pani Lidii Leszczyńskiej, prowadzącej zajęcia taneczne dla dzieci w NOK. Propozycja została przyjęta aprobatą RR. Pani Leszczyńska zgodziła się przyjeżdżać do pięciolatków raz w tygodniu. Jedynym kosztem poniesionym przez RR będą koszty dojazdu p. Lidii obliczone zgodnie z obowiązującą kilometrówką.

 

4. Wstępnie ustalono datę Uroczystego Zakończenia Roku Pięciolatków na 12 czerwca br.

 

5. Przewodnicząca RR podała do wiadomości Rady terminy wycieczek:

4 czerwca Puchatki i Muminki jadą do wioski „Pod Kogutem”.

9 czerwca Misie, Biedronki i Krasnale  jadą do wioski „Pod Kogutem”.

10 czerwca Plastelinki, Gumisie i Smerfy jadą do Julianówka.

 

6.  Przewodnicząca poinformowała o datach zdjęć do tablo dla pięciolatków:

7 kwietnia fotograf  będzie na Wilczym Dole, 9 kwietnia na Polnej Róży.

 

7. Przewodnicząca wstępnie przekazała prace w fundacji w przyszłym roku na ręce Magdaleny Bogusz i Anny Habrowicz.

 

8.Ustalono, że tegoroczny Dzień Dziecka uatrakcyjnimy dzieciom jakimiś ciekawymi wydarzeniami. Szczegóły dopracowane zostaną na następnym spotkaniu Rady.

 

9. Ustalono termin następnego spotkania RR na 23 kwietnia, godz 17.50.

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Olga Skwarczyńska

 

 

Sekretarz Rady Rodziców

Magdalena Bogusz

Protokół nr 4/2014

PROTOKÓŁ NR 4
z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 14 stycznia 2014 r.

 

 

W dniu 14 stycznia 2014r. o godz. 17:30 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców – lista obecności w załączeniu. W spotkaniu wzięła również udział Pani Dyrektor Anna Zabielska oraz Pani Wicedyrektor Bogusława Fabisiak-Ziarczyk.

 

  1.    Zebranie rozpoczęła przewodnicząca Rady Rodziców, zapoznała radę z porządkiem zebrania i zaproponowała dyskusję nad projektami rzeźby Misia Ursynka. Rada dokonała wyboru pierwowzoru.

 

  2.    Ponieważ wykonawca rzeźby jest pracownikiem przedszkola i nie pobierze wynagrodzenia za wykonane dzieło, rada zdecydowała się na zakup narzędzi do wykonania rzeźby. Ponieważ ten zakup nie był uwzględniony w preliminarzu, przedstawiciele rodziców obecni na zebraniu przegłosowali tę zmianę. (Uchwała nr 3)

 

  3.    Następne dyskusje dotyczyły pana fotografa i sposobu dystrybucji zdjęć. Okazało się, że system, który ustaliliśmy na początku z p. fotografem (fotograf dostarcza do przedszkola odbitki/kalendarze a chętni rodzice dyżurują w przedszkolu przy sprzedaży) nie do końca się sprawdził bo dostarczył kalendarze tuż przed świętami nie dając nam dość czasu na dystrybucję. Padła propozycja rezygnacji z obsługi fotografa w dotychczasowej formie i zastąpienie ją zleceniami na obsługę ważnych w przedszkolu wydarzeń (np. relacja z balu czy pobytu Mikołaja w przedszkolu). Kwestia do rozważenia w przyszłym roku.

 

  4.    Przewodnicząca poinformowała o konieczności przejęcia od niej spraw związanych z działalnością fundacji i intensyfikację akcji informacyjnej w przedszkolu aby jak najwięcej rodziców oddało przedszkolu swój 1% z podatku.

 

  5.    Poruszono też sprawę albumów dla pięciolatków. Osobami odpowiedzialnymi w poszczególnych grupach pięciolatków są panie:

 

 • PLASTELINKI: Ewa Bielińska
 • GUMISIE: Agnieszka Wąsowska
 • SMERFY: Anna Kuziemska

  6.    Pani Dyrektor przedstawiła radzie budżet przedszkola na 2014r. Rada pozytywnie zaopiniowała ten plan (Uchwała nr 4).

 

 7.    Pani Dyrektor poruszyła trudny problem wesz i owsicy w naszym przedszkolu. Zwróciła nam uwagę na konieczność zatrzymywania zakażonych dzieci w domu. Sama zapewniła, że personel przedszkola dokłada wszelkich starań aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się pasożytów. Zostaliśmy zobligowani do przekazania tych informacji rodzicom

 

8.   Termin następnego spotkania ustalono na dzień 25 marca o godz. 17.30

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Olga Skwarczyńska

 

 

Sekretarz Rady Rodziców

Magdalena Bogusz

Protokół nr 3/2013

PROTOKÓŁ NR 3
z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 6 listopada 2013 r.

 

W dniu 6 listopada 2013r. o godz. 17:30 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców – lista obecności w załączeniu. W spotkaniu wzięła również udział Pani Dyrektor Anna Zabielska .

  1.    Członkowie rady przedstawili wstępne propozycje prezentów mikołajkowych w swoich grupach. Ustalono, że osobami odpowiedzialnymi za zakup prezentów są:

 • ·         Biedronki: Pani Katarzyna Tumiłło-Nawrocka
 • ·         Krasnale: Pani Anna Janowiak
 • ·         Smerfy: Pani Olga Skwarczyńska
 • ·         Gumisie: Pani Agnieszka Wąsowska
 • ·         Puchatki: Pani Agnieszka Stachnio
 • ·         Muminki: Pani Anna Habrowicz
 • ·         Misie: Pani Aleksandra Czuroń
 • Plastelinki: Pani Ewa Bielińska

 

      2.    Przewodnicząca przekazała do wiadomości rady terminy koncertów jesiennych w poszczególnych grupach:

 • ·         18 listopada 15.00 Krasnale
 • ·         18 listopada 15.30 Muminki
 • ·         18 listopada 16.00 Smerfy
 • ·         19 listopada 15.00 Misie
 • ·         19 listopada 15.00 Biedronki
 • ·         19 listopada 15.00 Puchatki
 • ·         21 listopada 15.00 Plastelinki
 • 21 listopada 15.30 Gumisie

 

         3.    W nawiązaniu do ustaleń z poprzedniej rady dotyczące pana fotografa, ustalono, że zgodnie z jego propozycją chętni będą wybierać zdjęcia                ze strony internetowej, opłacać je bezpośrednio na konto p. fotografa. Rodzice, którzy nie wybiorą zdjęć ze strony będą mieli możliwość                     zakupu odbitek wybranych przez p. fotografa bezpośrednio w przedszkolu. Chętni rodzice zajmą się sprzedażą zdjęć w wyznaczonych               terminach.

  

         4.    Przewodnicząca poinformowała o bardzo dobrym wyniku fundacji – sumy zgromadzone obecne na koncie pozwolą na zakup dodatkowych zabawek, pomocy dla każdej grupy zgodnie z potrzebami. Zakupem zajmą się przedstawiciele rady rodziców każdej grupie po uprzednich konsultacjach z Nauczycielkami i Panią Dyrektor.

 

         5.    Pani Dyrektor poinformowała radę o wylosowaniu naszego przedszkola do ewaluacji zewnętrznej, prowadzonej przez Kuratorium Oświaty. Ewaluacja rozpocznie się 26 listopada i będzie trwała 2 tygodnie.

 

        6.    Pani Dyrektor poinformowała, że w ramach przygotowań do nadania przedszkolu imienia Misia Ursynka, koncert jesienny w tym roku będzie się odbywał pod hasłem misiowym, dla rodziców zaś ogłoszony zostaje konkurs fotograficzny „Cztery pory roku na Ursynowie”.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Olga Skwarczyńska

 

 

Sekretarz Rady Rodziców

Magdalena Bogusz

Protokół nr 2/2013

PROTOKÓŁ NR 2
z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 16 października 2013 r.

 

W dniu 16 października 2013r. o godz. 17:30 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców – lista obecności w załączeniu. W spotkaniu wzięła również udział Pani Dyrektor Anna Zabielska .

 

 1.    Krótkie omówienie porządku zebrania, przyjęcie w poczet członków Rady Rodziców przedstawicieli grup Misiów i Plastelinek (Uchwała nr 2).

 

 2.    Prezentacja oferty fotografa – zmiana zasad względem oferty ubiegłorocznej. Ustalono, że wzorem ubiegłego roku, pan fotograf będzie umieszczał zdjęcia dzieci na swojej stronie internetowej, hasła przekazywał RR, której przedstawiciele będą przekazywać hasła wewnątrz swoich grup. Zdjęcia zamawiać będziemy bezpośrednio  u p. fotografa. Pozostałe zdjęcia będą prawdopodobnie dystrybuowane przez przedstawicieli RR w poszczególnych grupach. Ustalono, że fotograf pojawi się w przedszkolu po raz pierwszy jesienią – zdjęcia portretowe, grupowe i do kalendarzy, z okazji wizyty Św. Mikołaja, na balu karnawałowym i wiosną w najstarszych grupach robiąc zdjęcia do tablo. Ceny zdjęć, terminy sesji oraz terminy odbioru gotowych zdjęć będą podane mailowo + informacja na tablicach przy salach grup.

 

 3.    Przewodnicząca RR zapoznała przedstawicieli grup z aktualną średnią składką na RR i zmianami w preliminarzu. Składka wynikająca z tegorocznych deklaracji wyniosła 37 zł.

a. Nowością w tegorocznym kalendarzu wydarzeń przedszkolnych jest seria spotkań – warsztatów artystycznych. Warsztaty odbywać się będą w każdej grupie.

b. Nową propozycją dla wszystkich dzieci są dwa spotkania w ramach Warsztatów muzycznych „Muzyczna podróż po świecie rytmu”.

c. Kolejna nowość dla grup najstarszych – Warsztaty muzyczne – Wielki rejs – cykl 5 spotkań.

d. Koncerty, teatrzyki, spotkania z weterynarzem i ekologiem odbywają się zgodnie z kalendarium.

e. Ustalono, że wycieczki odbędą się – jedna w każdej grupie wiekowej – 3 latki pojadą do Powsina, 4 latki do wioski „Pod Kogutem” a 5 latki do Julianówka.

f. Dołączono do wydarzeń w preliminarzu wizytę Planetarium w przedszkolu. Jest to nowa propozycja – firma organizująca to wydarzenie przywozi specjalny namiot w którym odbywa się projekcja dostosowana dla małych dzieci.

 

 4.    Preliminarz wydatków został jednogłośnie zaakceptowany przez Radę Rodziców

 

 5.    Przewodnicząca poinformowała członków rady o zakończeniu inwestycji okablowania i monitoringu szatni i korytarzy na Wilczym Dole i zamontowania videodomofonu w filii na Polnej Róży. Inwestycje te, w ogromnym stopniu podnoszące bezpieczeństwo naszych placówek, możliwe były dzięki przychodom jakie Rada Rodziców zyskała z 1% podatku z Fundacji. Wszystkim Państwu, którzy zdecydowali się oddać naszej fundacji 1% podatku – bardzo SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. Prosimy pamiętać o naszym przedszkolu przy okazji następnego rozliczenia podatku.

 

 6.    Uchwalono sposób akceptacji wydatków z konta RR – każda faktura dokumentująca zakup z funduszu RR musi być zaakceptowana przez jedną z wymienionych osób : Przewodniczącą – p. Olgę Skwarczyńską (Smerfy), p. Zuzannę Wójcik (Gumisie)lub p. Ewę Bielińską (Plastelinki) oraz Panią Dyrektor Annę Zabielską. Faktury w wersji elektronicznej przesyłamy na adres mailowy przewodniczącej RR zaś papierowe zostawiamy w podpisanej kopercie (na nazwisko przewodniczącej) w grupie Smerfów lub dostarczamy pani przewodniczącej bezpośrednio.

 

 7.    Pani Dyrektor poinformowała radę, że od listopada nastąpi zmiana prowadzących zajęcia dodatkowe, finansowane przez miasto

.

 8.    Pani Dyrektor poinformowała o wstępnej dacie koncertów Jesiennych - około 18 listopada.

 

 9.    Przedstawiciele grup w radzie rodziców zostali zobowiązani do wybrania i przygotowania na następne zebranie propozycji prezentów mikołajkowych dla dzieci. Zaplanowano na ten cel 55 zł na dziecko.

 

 10.Padała również propozycja aby wzorem ubiegłego roku połączyć spotkanie wigilijne z kwestą na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

 11.Pani Dyrektor poinformowała nas o szykującej się, prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia, uroczystości nadania naszemu przedszkolu imienia Misia Ursynka.

 

 12. W ramach wolnych wniosków podniesiony został smutny temat wszy w naszym przedszkolu. Wniosek - konieczna jest systematyczna kontrola głów dziecka i nieprzyprowadzanie do placówki dzieci, które mają wszy i/ lub gnidy. Dodatkowo, w korytarzach rozłożone zostaną ulotki jak sprawdzać głowy i co robić gdy problem się pojawi.

 

 13.Kolejne spotkanie Rady zostało zaplanowane na 6 listopada, godzinę 17.30.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Olga Skwarczyńska

 

Sekretarz Rady Rodziców

Magdalena Bogusz

Protokół nr 1/2013

PROTOKÓŁ NR 1
z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 11 września 2013 r.

W dniu 11 września 2013r. o godz. 17:30 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców – lista obecności w załączeniu. W spotkaniu wzięła również udział Pani Dyrektor Anna Zabielska .

 

 1.    Krótkie omówienie porządku obrad, przyjęcie w poczet członków Rady Rodziców nowych przedstawicieli, głosowanie nad wyborem prezydium Rady Rodziców (Uchwała nr 1).

 

 2.    Omówiono pokrótce kilka pozycji ujętych w budżecie:

 • koncerty i teatrzyki, spotkania z policjantem, ekologiem i weterynarzem zostały zachowane na dotychczasowych zasadach (ilości i prowadzący) ze względu na sprawdzoną formułę i zadowolenie dzieci.
 • Pojawiła się nowa pozycja zajęć artystycznych prowadzonych przez Panią, która w ubiegłych latach prowadziła zajęcia plastyczne.
 • Omawiana też była propozycja warsztatów muzycznych dla 5-latków.

 

 

 3.    Ustalono, że sprawą zakupu upominków dla najmłodszych przedszkolaków w związku z uroczystością Pasowania na Przedszkolaka zajmą się panie:

 • Anna Włodarczyk z grupy Misiów
 • Anna Janowiak z grupy Krasnali
 • Magda Żandarowska i Renata Wójtowicz z grupy Biedronek

Kwota, jaką Rada przeznacza na powyższe upominki nie może przekroczyć 25 zł/szt. Oficjalny termin Pasowania na Przedszkolaka zostanie podany w późniejszym terminie

 

 4.    W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Pani Dyrektor pokrótce zaprezentowała plany związane z prowadzeniem zajęć z języka angielskiego i rytmiki finansowanych z budżetu przedszkola, oraz ofertę dotychczasowej firmy zewnętrznej na prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Ustalono, że przedstawiciele RR w ramach swoich grup przeprowadzą ankietę dotyczącą chęci rodziców do finansowania takich zajęć.

 

 5.    W związku z powyższymi zmianami w ustawie, oraz dofinansowaniem w Warszawie zajęć dodatkowych, Pani Dyrektor Anna Zabielska poinformowała o zatrudnieniu nauczyciela j. angielskiego oraz planach zatrudnienia nauczyciela rytmiki (nadal poszukiwany). Poinformowała również, że zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej prowadzić będą Panie wychowawczynie w każdej grupie.

 

 6.    W związku z faktem, że grupy z Polnej Róży nie wybrały swoich przedstawicieli do Rady Rodziców, ustalono, że na kolejnym zebraniu nowi członkowie z grupy Misiów i Plastelinek zostaną przyjęci w poczet członków Rady Rodziców

 

 7.    Termin następnego spotkania ustalono na dzień 9 października o godz. 17.30

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Olga Skwarczyńska

 

Sekretarz Rady Rodziców

Magdalena Bogusz

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )