.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
CMS naszej witryny

Pandy to grupa 5-latków

 

 

 

Pandy to, rozbrykane i pełne fantazji pięciolatki, które są bardzo aktywne!!!

 

 

Zamierzenie wychowawczo - dydaktyczne

WRZESIEŃ

 

 

Witaj przedszkole! (2 tygodnie)

 

 

 • Odkrywanie naszego przedszkola na nowo
 • Poznanie nowych kolegów, nowych znaczków
 • Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy oraz bezpiecznego korzystania z toalety
 • Budowanie relacji i więzi z kolegami z grupy
 • Utrwalenie zasad panujących w przedszkolu
 • Tworzenie prac plastycznych i wdrażanie do zachowania porządku na miejscu pracy
 • Zachęcanie do dłuższych wypowiedzi

 

 

 

Wybieramy nową nazwę grupy

 

 

 

 • Budowanie relacji i więzi z kolegami z grupy
 • Kształtowanie tożsamości grupowej
 • Zapoznanie z nową nazwą grupy
 • Rozwijanie logicznego myślenia przez rozwiązywanie zagadek
 • Rozwijanie pamięci słuchowej
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo, słuchowo, ruchowej
 • Rozumienie następstw czasu
 • Wdrażanie do pracy w parach

 

 

 

 

Bezpieczna droga

 

 

 

 • Poznanie zasad bezpieczeństwa drogowego oraz rozpoznawanie podstawowych znaków drogowych
 • Wdrażanie do stosowania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
 • Rozpoznawanie odgłosów z ulicy
 • Kształtowanie aparatu mowy przez ćwiczenia ortofoniczne
 • Wdrażanie do dbałości o estetyczne wykonanie pracy
 • Ćwiczenie ogólnej sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )