.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Muminki

Muminki to grupa 5 latków

 

   Jak małe, zwinne, sprytne Muminki, dzieci są bardzo pracowite chętne do odkrywania nowości w życiu codziennym. Muminki uwielbiają wszelkie zabawy; zarówno te indywidualne, swobodne wymagające ich inwencji twórczej, jak i te organizowane przez nauczycielki. Dzieci są chętne do wszelkich doświadczeń, które rozbudzają ich zmysły i pozwalają na praktyczne działanie. .

 

   Roztańczona, rozśpiewana i zawsze chętna do wszelkich działań grupka dzieci przypomina bajkowe Muminki- grzeczne i kulturalne, pamiętające o magicznych słowach takie jak: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę i przepraszam.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 

PAŹDZIERNIK

 

 

Tematy kompleksowe:

1.Idzie jesień... przez ogród i sad     

2. Idzie jesień... do zwierząt          

3. Co z czego otrzymujemy     

4. Idzie jesień... z deszczem (2 tygodnie)

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 

– dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie,

 

– rozwijanie sprawności manualnej,

 

– wzbogacenie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt,

 

– rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań,

 

– rozwijanie sprawności ruchowej,

 

– rozwijanie wrażliwości wzrokowej, dotykowej,

 

– reagowanie na ustalone sygnały,

 

– rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń,

 

– stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia,

 

– wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań,

 

– uściślanie wiadomości a temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt jesienią,

 

– rozwijanie umiejętności wokalnych,

 

– rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego,

 

– poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa,

 

– zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz etapami produkcji chleba,

 

– wzbogacanie wiedzy na temat wytwarzania produktów ze szła, cukru, mleka, poznawanie ich właściwości fizycznych,

 

– poznawanie zastosowania węgla i wełny,

 

– zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem.

  

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )