.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Krasnale

Krasnalki to dzieci 3-letnie. Są pogodne, uśmiechnięte. Każdego dnia ćwiczą swoją samodzielność a w razie problemów zawsze mogą liczyć na pomoc pań z grupy.

Krasnale lubią rysować, budować z klocków, śpiewać i tańczyć, słuchać bajek i opowiadań.

 

Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada

Idzie do przedszkola maluchów gromada

Krasnale to my, tak się nazywamy

Dobrze się tu bawimy, fajne panie mamy

Jesteśmy już dzielni, wcale nie płaczemy

I do naszego przedszkola w podskokach biegniemy

Każdy krasnal choć malutki

Sam już w przedszkolu zakłada butki

Sam myje rączki

A pyszny obiadek zjada największy nawet niejadek

A po obiedzie, każdy to powie

Odpocząć trzeba - to samo zdrowie

W sali krasnali jest  wesoło

Pani z nami tańczy wkoło

Poskaczemy,pośpiewamy, dobry humor potem mamy

Pani nam czyta bajki, wierszyki

Uczy nas także matematyki

A w wolnej chwili wszystkie krasnale

Bawią się wspólnie doskonale

Chętnie klocki układają

Po zabawie je sprzątają

Bo porządek ważna sprawa, kiedy kończy się zabawa

Po podwieczorku do domu wracamy

Wszystko rodzicom opowiadamy!

 

 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 

PAŹDZIERNIK

 

„Droga do przedszkola”
Rozumienie określeń: przejście dla pieszych, pasy, sygnalizator świetlny, znaki drogowe, ścieżka dla pieszych, ścieżka rowerowa. Układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych. Rozpoznawanie kształtu koła – posługiwanie się pojęciem koła. Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie. Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej - rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają.

 

„Przyszła do nas jesień”

Dostrzeganie bogactwa barw i kształtów liści jesienią. Wzbogacanie zasobu słownictwa
o nazwy drzew i ich owoców. Poznanie wyglądu liści kasztanowca, dębu i jarzębiny. Grupowanie darów jesieni wg rodzajów. Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi orientacji w przestrzeni: wysoko, nisko, pod.

 

„Owoce”
Posługiwanie się nazwami owoców. Używanie określeń: duży, mały, najmniejszy. Rozumienie określenia para. Kształtowanie umiejętności poruszania się w parach. Liczenie owoców i określanie ich liczby liczebnikiem. Poznanie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.

 

„Warzywa”
Odróżnianie i nazywanie warzyw. Różnicowanie kształtów: okrągły, podłużny. Wyrabianie umiejętności wykonywania prostego rytmu za pomocą instrumentów perkusyjnych. Kształtowanie wyobraźni przez połączenie śpiewu piosenki z elementami ruchu. Tworzenie rytmicznych układów wg wzoru. Rozwijanie pamięci i uwagi.

 

Język angielski

Temat: “Hello”
Wprowadzane słownictwo: hello, bye-bye, up, down,
Podstawowe zwroty i wyrażenia: hello everyone, stand up, sit down, bye-bye everyone, clap your hands, tap your feet, What’s your name?
Piosenki i pomoce : Super Simple Songs – “Hello”, flashcards

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )