.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
Menu główne
O nas
CMS naszej witryny

Krasnale

    Krasnale to grupa 5 latków

 

 

 

 

 

Nauczycielki: Karolina Sałacińska, Marta Widłak

 

Pani Woźna: Alicja Wejner

 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 

WRZESIEŃ

 

 

 

W PRZEDSZKOLU

 

 

 

 • Nabywanie umiejętności budowania dłuższych odpowiedzi na zadawane pytania
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne rzeczy
 • Wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego,, misie", ,, lalki", ,,samochody", ,,klocki", ,,układanki" 
 • doskonalenie sprawności manualnych
 • porównywanie liczebności z użyciem określeń ,, tyle samo", ,,najwięcej", „najmniej", ,, więcej o", ,, mniej o "
 • uwrażliwienie na brzmienie instrumentów perkusyjnych
 • ćwiczenia spostrzegawczości słuchowej
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

 

 

 

 

JA I MOI KOLEDZY

 

 

 • Wprowadzenie dyżurów, omówienie sposobu wypełniania funkcji dyżurnego, ustalenie zasad oceny
 • doskonalenie umiejętności uczestniczenia w dialogu
 • kształtowanie pozytywnego zachowania wobec kolegów
 • wdrażanie do estetycznego i dokładnego wykonania zadania
 • ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania utworów muzycznych
 • kształtowanie wyobraźni dźwiękowej i poczucia rytmu
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni
 • rozwijanie umiejętności współdziałania z partnerem podczas zajęć ruchowych
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej

 

 

 

TU MIESZKAM

 

 

 • Obserwowanie ruchu drogowego i pieszych na ulicy
 • poznawanie znaczenia znaków drogowych
 • kształtowanie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi podczas opowiadania treści utworu literackiego
 • kształtowanie małych grup mięśniowych
 • kształtowanie umiejętności porównywania i zwracania uwagi na szczegóły
 • ćwiczenie umiejętności określania kierunków - w  prawo, w lewo
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )