.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
CMS naszej witryny

Dyrekcja

Dyrektor 

Imię i nazwisko: Anna Zabielska

Telefon:   22 649 19 99


e-mail:  p201@edu.um.warszawa.pl

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością
i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje Dyrektora określa art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)ogłoszonej dnia 11 stycznia 2017 r., obowiązującej od dnia 1 września 2017 r. oraz Statut Szkoły.
_______________________________________________________________________

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )