.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Biedronki

 Biedronki to grupa 4 latków

 

   Jak małe, zwinne, sprytne Biedronki, dzieci są bardzo pracowite chętne do odkrywania nowości w życiu codziennym. Uwielbiają wszelkie zabawy; zarówno te indywidualne, swobodne wymagające ich inwencji twórczej, jak i te organizowane przez nauczycielki. Dzieci są chętne do wszelkich doświadczeń, które rozbudzają ich zmysły i pozwalają na praktyczne działanie

 

Zamierzenie wychowawczo - dydaktyczne

 

MAJ

 

 

Tematy kompleksowe:

1.     „Co słychać nad stawem”

2.     „Święto Mamy i Taty”

3.     „Czysta planeta Ziemia”

 

Ad.1

 • Zdobywanie wiedzy na temat życia niektórych zwierząt i wyrabianie opiekuńczego stosunku wobec nich;
 • wzbogacanie zasobu słownictwa o nazwy owadów;
 • przybliżanie dzieciom różnych środowisk przyrodniczych (łąka, staw);
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania dłuższego utworu literackiego (opowiadania); nabywanie umiejętności budowania odpowiedzi na zadawane pytania;
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni;
 • doskonalenie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie kreatywności;
 •  kształtowanie głosu dziecka;
 • rozwijanie pamięci słownej, muzycznej i ruchowej;
 • utrwalenie znajomości kształtu koła;
 • kształtowanie umiejętności porównywania wielkości;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi;
 • kształtowanie umiejętności dodawanie i odejmowania elementów zbioru;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej;
 • doskonalenie sprawności umysłowych: spostrzegania, uogólniania, analizy i syntezy, porównywania;
 • doskonalenie sprawności manualnych.

Ad.2

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sposobu spędzania wolnego czasu z rodziną;
 • doskonalenie umiejętności redagowania treści zaproszenia dla rodziców na uroczystość rodzinną;
 • stwarzanie okazji do odczuwania radości z przygotowania niespodzianek dla innych;
 • rozwijanie umiejętności naśladowania ruchów związanych z codziennymi czynnościami (gesty powitalne, jedzenie, ubieranie, kierowanie samochodem itp.);
 • rozwijanie zdolności aktorskich i kreatywności;
 • doskonalenie  umiejętności aktywnego uczestniczenia w zabawach w kole, naśladowczych itp.;
 • kształtowanie umiejętności i kontynuowania rytmu;
 • doskonalenie techniki stemplowania;
 • utrwalenie znajomości figur geometrycznych: koło, kwadratu i trójkąta;
 • rozwijanie percepcji dotykowej;
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej;
 • kształtowanie umiejętności porównywania zbiorów;
 • wdrażanie do słuchania, rozumienia i wykonywania poleceń słownych.

Ad.3

 • Uświadamianie konieczności chronienia przyrody;
 • uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody;
 • kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat;
 • poznawanie zasad zachowania się w środowisku przyrodniczym;
 • dostarczanie informacji o świecie, przyrodzie, bliższym i dalszym otoczeniu; 
 • wprowadzenie pojęcia globus;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
 • przyzwyczajanie do zastanowienia się przed podjęciem działania;
 • zachęcanie do przewidywania działalności swojej i innych;
 • dostarczanie i uściślanie wiadomości o zachowaniach proekologicznych;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej;
 • rozwijanie sprawności manualnych i wyobraźni;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • doskonalenie pamięci muzycznej, słownej, ruchowej;
 • kształtowanie poczucia rytmu.

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )