.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
CMS naszej witryny

Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy

 

Zestaw ćwiczeń wspomagających rozwój  narządów mowy i przygotowujących do prawidłowej wymowy głoski [r]

 

- pukanie czubkiem języka w wałek dziąsłowy za górnymi zębami  - "zabawa w

dzięcioła"
- odklejanie czubkiem języka przyklejonej do podniebienia chrupki kukurydzianej

- zlizywanie z podniebienia przyklejonej czekolady, miodu, dżemu itp.
- kląskanie - "zabawa w konika" (konik jedzie na wycieczkę: wolno, coraz szybciej, potem jak najszybciej wraca do domu na kolację, bo jest bardzo głodny).
- przeciskanie języka przez zaciśnięte zęby (masaż języka) - "zabawa w myszkę, która wychodzi z norki"
- na wargę dolną kładziemy kawałek kolorowego papieru. Dziecko próbuje go zdmuchnąć
- ssanie lub naśladowanie ssania cukierka (np. mamby) - dziecko powinno pocierać językiem o podniebienie
- szybkie wypowiadanie głoski [l] 

- szybkie powtarzanie sylaby [ly] - język powinien uderzać o górne dziąsła
- szybkie wypowiadanie sylab: tetete, tytyty, dedede, dydydy (przy wypowiadaniu tych sylab czubek języka powinien być lekko cofnięty, żeby język nie dotykał zębów tylko wałka dziąsłowego za górnymi zębami)
- naśladowanie odgłosu rybki wskakującej do wody - szybkie powtarzanie: plum, plum, plum

- śpiewanie różnych szybkich melodii na sylabach: la, la, la; lo, lo, lo,le, le, le
- naśladowanie w szybkim tempie odgłosu indyka: gul, gul, gul
- jak najszybsze wypowiadanie zbitki sylabowej: lalolule
- szybkie powtarzanie zbitek sylabowych: nalapatada, nolopotodo, nelepetede, nuluputudu, nylypytydy - "Zabawa w Chińczyka" - mówimy "po chińsku".
- szybkie powtarzanie zbitki głosek: bd (uwaga: przy wypowiadaniu [d] język powinien być lekko przesunięty w głąb buzi, nie powinien dotykać zębów).
- konik: biegamy i szybko mówimy: patataj, patataj!
- szybkie powtarzanie: bda - pta, bdo - pto, bde - pte, bdu - ptu, bdy - pty ("Zabawa piłką" - powtarzamy jak najszybciej te sylaby siedząc na podłodze i szybko turlając  albo rzucając do siebie nawzajem piłkę)

 

 

              Ćwiczenia  analizy i syntezy  sylabowej  i  głoskowej  dla  dzieci 5 – 6 - letnich

 

 • Łączenie sylab w wyrazy:

 

- jakie słowo słyszysz?: np. wo - da, sa - ła - ta, ko - szu – la, lo – ko- mo – ty wa  itp.

 

 • Zabawa w kończenie słów np. "lo" - dziecko kończy wymawiając "dy" (lody), bu - (ty), sa - ( mochód) itp.
 • Wymyśl rymujące się wyrazy np. słoń - ..... koń, miasto - ciasto, wanna - panna itp.
 • Posłuchaj wesołych rymowanek. uzupełnij brakujące rymy:

 

Lata mucha koło .....( ucha)

 

Lata osa koło....( nosa)

 

Mały kotek wszedł na ....(płotek)

 

Dla ochłody zjadam ....(lody)  

 

( możemy tutaj wykorzystać teksty wierszyków)

 

 • Wyszukiwanie wyrazów zaczynających się na daną głoskę np. -  wyszukaj jak najwięcej  obrazków zaczynających się na głoskę ,,s''

 

 • Wyodrębnianie pierwszej głoski w wyrazach (nazwach obrazków) np. - jaką głoskę słyszysz  na początku wyrazów:  kot, but, małpa, ucho, stół itp.

 

 • Różnicowanie takich samych sylab  w szeregu różnych lub o podobnym brzmieniu np. pa, ga, da - dziecko sygnalizuje klaśnięciem moment usłyszenia żądanej „pa” sylaby: pa, ga, da, pa, ga, pa, da

 

 • Rozwijanie zdań i porównywanie liczby wyrazów w zdaniach. Wypowiadamy krótkie zdanie np. Chłopiec czyta. prosimy, aby dziecko  zdanie rozwinęło. Za każdym razem układamy szeregi klocków w różnych kolorach jeden po drugim i porównujemy ich ilość.
 • Dzielenie wyrazów na sylaby. Liczenie ilości sylab z równoczesnym wystukiwaniem  rytmu wymawianych sylab
 • Wyodrębnianie sylab na początku, na końcu oraz w środku słowa
 • Wymawianie określonej  sylaby w wyrazie np. parasol - jaka jest trzecia sylaba w wyrazie? (- sol)

 

 • Dobieranie  par obrazków, których nazwy rozpoczynają  się taką samą głoską. Dziecko podaje pierwszą głoskę nazwy obrazka i wyszukuje obrazek, którego nazwa  rozpoczyna się taką samą głoską np. pas, parasol
 • Analiza głoskowa wyrazów np. wymień jakie głoski po kolei słyszysz w wyrazie  osa ( o - s- a).
 • Synteza głosek ze słuchu: jaki wyraz usłyszałeś np. u -l – e (ule),  m - o - t- y –l (motyl),  d - o - m- e – k (domek)
 • Tworzenie nowego wyrazu z pierwszych lub ostatnich głosek przedmiotów przedstawionych na obrazkach, np. kosz - okno - teczka ( kot); dom - ucho - nos -kot     (most)
 • Segregowanie obrazków różniących się jedną głoską np. laska - maska, rak – mak
 • Dobieranie par obrazków, których nazwa drugiego rozpoczyna się taką samą  głoską, jak kończy się nazwa pierwszego np. koguttraktor radioorzeł łańcuch choinkaautobussłuppajaccyrkiellalki indyk.

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )